Bra villkor

Att du ska ha så bra villkor för ditt arbete som möjligt, det är prioriterat för Fackförbundet Scen & Film. Det handlar om att förhandla fram bättre villkor i kollektivavtalen, men också om att se till att du som är upphovsperson eller utövande konstnär får ersättning när du överlåter din upphovsrätt.

Kollektivavtal för bra villkor
Dina grundläggande villkor som anställd finns samlade i kollektivavtalet.

Här ser du vad som gäller ifråga om exempelvis lön, arbetstid och semester, liksom om du får barn, blir sjuk eller går i pension. I många kollektivavtal finns också regler när det gäller din upphovsrätt (vissa av dessa regler omfattar också dig som är egenföretagare).

De villkor och rättigheter som finns i kollektivavtalen har facket jobbat fram under årtionden.

Förhandlingshjälp – upphovsrätt
Som upphovsperson eller utövande konstnär behöver du reglera både lön/arvode och upphovsrättsliga ersättningar i ditt anställnings- eller uppdragskontrakt. För mer information, kontakta medlemsrådgivningen.

Som medlem i Scen & Film kan du dessutom få ett visst antal timmars avgiftsfri förhandlingshjälp/juridisk rådgivning när det gäller kontrakt på film-, tv- och medieområdet. Läs mer här.

Inkassering/fördelning av dina upphovsrättsliga ersättningar
Upphovsrätt Scen & Film ser till att du får de upphovsrättsliga ersättningar du har rätt till. Bolaget, som är Scen &Films motsvarighet till STIM, betalar ut miljontals kronor om året till medlemmarna.
Läs mer här.