Rättighetsbolaget

Fördelning och utbetalning för upphovsrättsliga ersättningar enligt kollektivavtal sköts av Rättighetsbolaget.

Rättighetsbolaget fördelar och betalar också ut upphovsrättsliga ersättningar som grundas på lagstiftningen, till exempel ersättningen för den privatkopiering som sker. Också den del av Copyswedes ersättningar för vidareanvändning av tv och radio, som motsvarar andelen av produktioner med medverkande från Fackförbundet Scen & Films avtalsområden, fördelas och betalas ut av Rättighetsbolaget.

Bakgrunden till utbetalningarna är den upphovsrättsliga lagstiftningen, som ger upphovspersoner och utövande konstnärer ett rättsligt grundskydd. Lagen kompletteras, till exempel när det gäller upphovsrättsliga ersättningar, av kollektivavtalen.

Under år 2018 uppgick de upphovsrättsliga ersättningarna till drygt 121 miljoner kronor genom Rättighetsbolaget försorg till rättighetshavare, det vill säga; utövande konstnärer (skådespelare, sångare, artister och dansare) och till upphovspersoner (regissörer, scenografer, koreografer, A-fotografer, kostymtecknare och animatörer).

Scen & Film och Rättighetsbolaget arbetar också för att förbättra och stärka upphovspersonernas och utövarnas ställning inom upphovsrätten både i Sverige och i internationella konventioner. Detta arbete sker också inom och i samarbete med till exempel KLYS, SAMI, Copyswede och FIA.