Upphovsrätt Scen & Film

Fördelning och utbetalning för upphovsrättsliga ersättningar enligt kollektivavtal sköts av Upphovsrätt Scen & Film.

Upphovsrätt Scen & Film fördelar och betalar också ut upphovsrättsliga ersättningar som grundas på lagstiftningen, till exempel ersättningen för den privatkopiering som sker. Också den del av Copyswedes ersättningar för vidareanvändning av tv och radio, som motsvarar andelen av produktioner med medverkande från Fackförbundet Scen & Films avtalsområden, fördelas och betalas ut av Upphovsrätt Scen & Film.

Bakgrunden till utbetalningarna är den upphovsrättsliga lagstiftningen, som ger upphovspersoner och utövande konstnärer ett rättsligt grundskydd. Lagen kompletteras, till exempel när det gäller upphovsrättsliga ersättningar, av kollektivavtalen.

Scen & Film och Upphovsrätt Scen & Film arbetar också för att förbättra och stärka upphovspersonernas och utövarnas ställning inom upphovsrätten både i Sverige och i internationella konventioner. Detta arbete sker också inom och i samarbete med till exempel KLYS, SAMI, Copyswede och FIA.