Vid dödsfall

Om du avlider före 65 års ålder kan din familj ha rätt till ersättning från två håll. Dels från de lagstadgade försäkringarna, dels från den kollektivavtalade tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringen enligt lag gäller för alla medborgare, medan den kollektivavtalade (TGL) gäller för dig som är anställd hos en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film.

TGL kan ge ekonomisk hjälp till dina efterlevande. Ersättningen betalas ut i form av ett grundbelopp. Så länge du är anställd gäller TGL, men om din anställning upphör har du i normalfallet också ett efterskydd i 180 dagar. Ersättningen till de efterlevande beror på hur mycket du arbetat. Ersättningens storlek beror också på din arbetstid, din ålder och vilka efterlevande du har.

För att få ersättning från TGL, måste dödsfallet anmälas till AFA. Den arbetsgivare som du varit anställd hos ska fylla i ett arbetsgivarintyg som ska bifogas anmälan.

Läs mer om TGL på AFAs webbplats.