Dokument

Här kan du ladda ner material som kan vara ett stöd i arbetet för en mer jämställd arbetsplats, fri från alla former av trakasserier.

Riktlinjer för intimscener för film- och dramaproduktion

Som ett led i arbetet att förbättra arbetsmiljön inom svensk film- och tv-produktion, har Film&TV-Producenterna, Fackförbundet Scen & Film och SF Studios tagit initiativ och utvecklat branschgemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener. Riktlinjerna syftar till att höja kompetensnivån och stödja branschen i att spela in intimscener på ett professionellt, riskfritt och respektfullt sätt.


Guidelines for intimate scenes in film and drama productions

The purpose of these guidelines is to increase the level of knowledge in Swedish film and drama productions to ensure a safe, healthy working environment when filming intimate scenes. The guidelines are intended to provide support for people in roles of responsibility (e.g. producers and directors), for actors and other crew members involved in planning and carrying out the production.


Handledning Bemötandekod

I avtalsrörelsen 2020 kom Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film överens om att alla arbetsgivare ska ha en bemötandekod. Bemötandekoden är ett centralt verktyg i arbetet för en inkluderande arbetsmiljö. En inkluderande arbetsmiljö är allas vilja och allas ansvar – såväl gott ledarskap som gott medarbetarskap är viktiga för att uppnå målet. Vi är varandras arbetsmiljö!


Handledning för intima scener

I avtalsrörelsen 2020 kom Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film överens om att alla arbetsgivare ska ha riktlinjer för intima scener. Exempel på intima scener kan vara scener med nakenhet, intimitet, sexuellt våld och simulerat sex. Riktlinjerna är ett centralt verktyg för att kunna arbeta med intima scener på ett professionellt och tryggt sätt som ger ett gott konstnärligt resultat utan risk för ohälsa hos de involverade.


Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring

Rapport från Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten 2018. Kommissionen tillsattes av Fackförbundet Scen & Film och Svensk Scenkonst våren 2018, efter en rad upprop mot sexuella trakasserier från olika yrkesgrupper i samhället. Kommissionens uppdrag var att kartlägga och analysera situationen på scenkonstområdet, samt för att lämna förslag på åtgärder.

Diskussionshäfte till Kommissionsrapporten

Rapporten ”Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring” kan användas som en del i förändringsarbetet på en arbetsplats eller i en organisation. För att underlätta diskussionen om rapporten och ämnet sexuella trakasserier har ett studiematerial tagits fram. Det innehåller ett antal diskussionsfrågor kopplade till rapportens olika avsnitt.


An Opportunitiy to Create Change (ENG)

Report from the Commission on Sexual Harassment in the Performing Arts 2018. The Commission was appointed by The Swedish Union for Performing Arts and Film, Scen & Film, and The Swedish Performing Arts Association, Svensk Scenkonst, in the spring of 2018, after a movement against sexual harassment  in several working sectors. The aim of the Commission was to map and analyze the situation in the performing arts domain and submit proposals for intervention.

Discussion Question to the Commission Report