Film, TV och radio

På de här sidorna hittar du Scen & Films viktigare kollektivavtal på medieområdet.

För varje avtal finner du dels en kortversion med de viktigaste uppgifterna om löner arbetstider, försäkringar och pensioner mm dels vanliga frågor om respektive avtal med svar, hela avtalet som pdf-fil samt vilka arbetsgivare som omfattas av avtalet. På flera avtalsområden finns också kontraktsformulär.