Vid föräldraledighet

Vid föräldraledighet har du rätt till ett kollektivavtalad tillägg till den föräldrapenning som du får från Försäkringskassan.

Om du arbetar på Institutionsteater
Om du arbetar vid en institutionsteater betalas den ut av din arbetsgivare. Enligt institutionsteateravtalet med Svensk Scenkonst har den som är tjänstledig i samband med barns födelse eller adoption, och som uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan, rätt till ett föräldrapenningtillägg under högst 180 dagar. Det uppgår för de flesta till 10 procent av lönen. Mer information kan du få från din arbetsgivare eller från Scen & Film.

Här kan du läsa mer om institutionsteateravtalet.

Andra arbetsgivare
Om du arbetar eller har arbetat hos en arbetsgivare som tecknat Scen & Films övriga kollektivavtal (SVT/SR/UR, Medieföretagen för film/tv, biografpersonal och talboksinläsare, Svensk Scenkonst för privatteater, Danscentrum och Teatercentrum för den fria scenkonsten) omfattas du av en särskild försäkring FTP (föräldrapenningtillägg) som administreras av försäkringsbolaget AFA.

Den här försäkringen – Föräldrapenningtillägg (FPT) – började gälla från den 1 januari 2014. Den lämnar kompletterande ersättning när du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan. Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället.

Ansökan
Du måste själv göra en ansökan till AFA för att få del av försäkringen. Ange då att Scen & Film omfattas av samma avtalsförsäkringar som gäller för privatanställda arbetare.

När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du automatiskt om en avsättning till din Avtalspension SAF/LO som tillkommer i de fall du får kompletterande sjukpenning eller föräldrapenning från AFA.

Mer information om försäkringen och hur du anmäler dig finns på AFA:s hemsida.