Kollektivavtal

Välkommen till sidorna där du hittar de kollektivavtal som Fackförbundet Scen & Film har tecknat med arbetsgivarna. Här finner du kollektivavtal för scenområdet, film-, TV- och radio samt en rad övriga kollektivavtal. Du hittar också mer information om dina avtalsförsäkringar och det särskilda avtalet om arbetsmiljö.

Under varje kollektivavtal finns det en lista över vilka arbetsgivare som tecknat avtal.

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivarorganisationen och fackförbundet.  I Sverige finns inga lagstadgade minimilöner, den bestäms i kollektivavtalet. Där regleras även övertid, OB, pensioner, traktamenten med mera.