Att skriva avtal

Om du är egenföretagare omfattas du inte av kollektivavtal. Du måste därför se till att ditt avtal med uppdragsgivaren innehåller skälig lön och att det täcker upp för de förmåner du som anställd skulle ha haft genom kollektivavtalet.

Om du och din uppdragsgivare kommer överens om det är det möjligt att hänvisa till hela eller delar av kollektivavtalet för att det på så sätt ska omfatta även dig som uppdragstagare.

Här under kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du skriver ett avtal.

Skriftligt avtal
Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Det är viktigt både för dig och uppdragsgivaren att innehållet i avtalet är tydligt (muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det kan vara svårt att bevisa vad ni kommit överens om). Det är också bra att spara e-post som dokumentation på vad ni har kommit överens om.

  • Viktiga punkter att reglera i ditt avtal är:
  • Vilka som är parter i avtalet: uppdragsgivaren och du som uppdragstagare. Ange också parternas organisationsnummer, namn och adress.
  • Uppdragets innehåll: vad omfattar uppdraget och vad ska du prestera (ju tydligare du är, desto mindre risk för tvister med uppdragsgivaren)
  • Arvodet: vilken ersättning ska utgå för uppdraget. Ofta anges ersättningen med ett totalbelopp, men den kan också utgå per timme eller dag (löpande räkning).
  • Upphovsrätt: Om avtalet inbegriper en upphovsrättslig prestation måste det tydligt anges hur länge och på vilket sätt som uppdragsgivaren får använda din prestation (observera att vissa av reglerna om upphovsrättsliga ersättningar i Scen & Films kollektivavtal omfattar också dig som är egenföretagare – om din uppdragsgivare har kollektivavtal bör du hänvisa till dem. Läs mer i Upphovsrätt.
  • Omkostnader: I avtalet bör regleras att uppdragsgivaren ska ta eventuella kostnader för exempelvis för resor, material med mera (har du enskild firma har du rätt att fakturera skattefria traktamenten enligt statliga normer).
  • Om något händer: Det bör framgå vad som gäller om uppdraget av något skäl blir omöjligt att genomföra. Då ska avtalet kunna hävas alternativt uppdraget senareläggas.

Här finns ett exempel på ett uppdragsavtal.

Om inget annat skrivs i avtalet ska fakturan betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Inom offentlig verksamhet betalas fakturan oftast ut i anslutning till det datum som lönen betalas ut. Ta gärna kontakt med Scen & Film för att få hjälp innan du träffar avtal med din uppdragsgivare!