Styrelse

Ordförande:
Tomas Bolme

Övriga styrelseledamöter:
Mats Bendrik, advokat
Simon Norrthon (ordförande i Fackförbundet Scen & Film)
Anna Carlson, skådespelare
Marienette Dahlin, skådespelare
Lars Edström, skådespelare
Lars Oldmark, direktör
Shoshana Kushner

Meg Westergren, skådespelare (hedersledamot)

Administrativ chef:
Shoshana Kushner, som också är verkställande direktör i AB Teatersol