Organisationen

Fackförbundet Scen & Films organisation består av medlemmarna. Medlemmarna väljer vid riksstämma förbundsordförande och förbundsstyrelse, som leder förbundets arbete mellan riksstämmorna (förbundets högsta beslutande organ). Till sin hjälp har både enskilda medlemmar och förbundsstyrelsen ett kansli med anställda tjänstemän.

Alla medlemmar i Scen & Film tillhör en yrkesavdelning beroende på yrke, t.ex. Dansavdelningen eller Film och TV-avdelningen. Medlemmar som arbetar på en institutionsteater, oavsett anställningsform, tillhör den lokalavdelning som finns på den arbetsplatsen. Vid vissa arbetsplatser finns en klubb, t ex vid Astrid Lindgrens Värld eller DansAlliansen.

Scen & Film har två arbetsgrupper, den normkreativa arbetsgruppen och den regionalkulturpolitiska arbetsgruppen. Båda grupperna utses av förbundsstyrelsen och arbetar med normkreativa frågor respektive regional kulturpolitik och arbetsmarknad.

I menyn hittar du mer information om de olika delarna i organisationen.