Organisationen

Fackförbundet Scen & Films organisation består av medlemmarna. Medlemmarna väljer en förbundsstyrelse, som leder förbundets arbete mellan  Riksstämmorna (förbundets högsta beslutande organ). Till sin hjälp har både enskilda medlemmar och förbundsstyrelsen ett kansli med anställda tjänstemän.

Alla medlemmar i Scen & Film tillhör en yrkesavdelning (t.ex. Dansavdelningen eller Ljus/ljud/mask). Medlemmar som arbetar på en institution är medlemmar i en lokalavdelning (oavsett anställningsform).

Scen & Films regionråd utses av yrkesavdelningarna och arbetar regionalt med bl.a. kulturpolitik, arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsfrågor.

I menyn hittar du mer information om de olika delarna i organisationen.