Om Sveriges Filmregissörer

Sveriges Filmregissörer, SFR, bildades som en avdelning inom Scen & Film (då Teaterförbundet) 2007. De film- och mediefrågor inom Scen & Film som påverkar regissörernas arbetssituation hanteras nu av vår organisation, tillexempel upphovsrättsfrågor och filmavtal.

SFR sköter det nordiska samarbetet via SNF som har vandrande sammankomster i de olika nordiska länderna. FERA är den europeiska samarbetsorganisationen för filmregissörer.

Vilka är Svenska Regissörsföreningen?
SRF företräder i första hand regissörer och regiassistenter inom scenkonstområdet. SRF bildades 1956 och har under åren haft både film- och teaterregissörer anslutna. NSiR är den nordiska samarbetsorganisationen.

Regissörsorganisationerna har ett nära samarbete, och det är inte ovanligt att medlemmar arbetar växelvis på det ena eller andra området.

Vilka var Sveriges Regissörer?
Sveriges Regissörer var en självständig facklig organisation för film- och teaterregissörer under perioden 2000 – 2010. Under den senare hälften under Ledarna som paraplyorganisation. De regissörer som är ledaranställda och är kvar där har flyttats över till Medialedarna.