Om Sveriges Filmregissörer

Sveriges Filmregissörer, SFR, bildades som en avdelning inom Scen & Film (då Teaterförbundet) 2007. De film- och mediefrågor inom Scen & Film som påverkar regissörernas arbetssituation hanteras nu av vår organisation, tillexempel upphovsrättsfrågor och filmavtal.

SFR sköter det nordiska samarbetet via SNF som har vandrande sammankomster i de olika nordiska länderna. FERA är den europeiska samarbetsorganisationen för filmregissörer.