Yrkesavdelningar

Alla medlemmar i Fackförbundet Scen & Film hör till en yrkesavdelning. Yrkesavdelningen är därmed ”basen” i medlemskapet. Yrkesavdelningarna arbetar med  frågor som rör yrket, och även med arbetsmarknads-, kultur- och utbildningspolitiska frågor.

En annan viktig roll för yrkesavdelningarna är att nominera personer som sitter med i förhandlingsdelegationerna när Scen & Film förhandlar om nya kollektivavtal. Dessa personer är då sin yrkesgrupps ”röst” i avtalsförhandlingarna. Varje yrkesavdelning har en styrelse. I den sitter yrkesverksamma personer som arbetar fackligt på sin fritid.

Skulle du vara osäker på vilken yrkesavdelning du tillhör, kan du gå in på Mina sidor. Vilka yrkesgrupper som hör till de olika yrkesavdelningarna kan du läsa i Scen & Films yrkestitlar.

Scen & Films yrkesavdelningar