Talboksinläsning

Avtalet gäller för talboksinläsare. Inläsningar enligt detta avtal är avsedda att användas av personer med läsnedsättning.

Avtalet gäller för talboksinläsare. Inläsningar enligt detta avtal är avsedda att användas av personer med läsnedsättning.

I arvodet ingår ersättning för förberedelse, inläsning samt viss rättning. Nivåerna i avtalet är miniminivåer.

Nytt talboksavtal

Fackförbundet Scen & Film har tecknat ett nytt avtal för talboksinläsare med arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. Avtalet gäller i 24 månader och ger 7,4 % ökning av löner och pensionsavsättningar. Avtalet gäller från 1 maj 2023 till den 30 april 2025.

Löneökningarna ligger på det så kallade ”märket”, vilket innebär att de har samma nivåer som den övriga arbetsmarknaden. Löneökningen blir 4,1 % från den 1 maj 2023 och 3,3 % den 1 maj 2024.

Arbetsgivare med kollektivavtal

Btj Sverige AB
ILT Inläsningstjänst AB
Iris Media AB
Ordkedjan Aktiebolag
Prime Text International AB
Språkcentrum I Stockholm AB
Talinspelningar S & S AB
Tundell och Salmson AB
Voice Professional I Stockholm AB