Talboksinläsning

Avtalet gäller för talboksinläsare. Inläsningar enligt detta avtal är avsedda att användas av personer med läsnedsättning.

Avtalet gäller för talboksinläsare. Inläsningar enligt detta avtal är avsedda att användas av personer med läsnedsättning.

I arvodet ingår ersättning för förberedelse, inläsning samt viss rättning. Nivåerna i avtalet är miniminivåer.

Arbetsgivare med kollektivavtal

Btj Sverige AB
HB Gramma Korrektur
ILT Inläsningstjänst AB
Iris Media AB
Ordkedjan Aktiebolag
Prime Text International AB
SoundsEnglish AB
Språkcentrum I Stockholm AB
Talinspelningar S & S AB
Tundell och Salmson AB
Voice Professional I Stockholm AB