A-kassa

Du kan vara medlem i en arbetslöshetskassa, både som anställd och företagare. Det som skiljer sig åt är hur och när du kan få ersättning. Om du är egenföretagare kan du i princip inte få arbetslöshetsersättning förrän du antingen har avvecklat ditt företag eller förklarat det vilande. Att företaget är vilande innebär att du inte bedriver någon verksamhet i det under en period. Under den perioden kan du få ersättning från a-kassan. Du kan dock inte ha företaget vilande mer än en gång under en femårsperiod.

Till följd av pandemin har a-kassan infört en del tillfälliga regler som berör både anställda och egenföretagare. Läs mer på Unionens hemsida.

Om du arbetar som anställd och på din fritid driver ett företag som bisyssla så betraktas du under vissa förutsättningar inte som företagare.

Unionens arbetslöshetskassa har en särskild kultursektion, som är specialiserad på arbetslöshetsförsäkringens regler för kulturarbetare.

Läs mer i Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer om arbetslöshetsförsäkringen.