Stiftelsen Höstsol

Stiftelsen Höstsol har till ändamål att bidra till att medlemmar av Fackförbundet Scen & Film får en bekymmersfri ålderdom samt att utöva understödjande verksamhet bland äldre medlemmar. I detta ingår att fördela bidrag och stöd genom bland annat julgåvor. I Höstsols verksamhet ingår även att arrangera årliga sammankomster och mindre träffar.

Höstsol förfogar över 34 pensionärslägenheter i en fastighet i kvarteret ”Pilträdet 2” på Kungsholmen i Stockholm.

Gårdshuset i fastigheten kallas Stallet och fyller en viktig funktion som samlingslokal och mötesplats för Höstsol.

På det övre planet i Stallet ligger Höstsols och Scen & Films bibliotek med ca 3 500 volymer skönlitteratur och teaterhistoria. Bibliotekarie är Stig Ekstam, som med undantag av sommarmånaderna håller öppet varje måndag mellan 13.00 – 15.00.

Bok om Stiftelsen Höstsol

En mer omfattande historik med många bilder finns i boken ”Stiftelsen Höstsol – Ett fattighus skulle det inte få bli” författad av Gunnar Furumo. Boken är på 130 sidor och kostar 100 kr plus porto (50 kr).

Boken går dessutom att köpa på  Såstaholm i Täby, Teatermuseet i Malmö, Ryös antikvariat och Scen & Films kontor i Stockholm.

Beställ boken via länken här!