Casting Directors

Välkommen till underguppen Casting Directors inom Film & TV-avdelningen! Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vi ska fokusera på framöver är upp till dig och de andra medlemmarna i nätverket. Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontaktpersoner för Casting Directors

Lina Friberg
lina@coj.nu 

Victoria Svanell
victoria.svanell@gmail.com

Catrin Wideryd
catrin@widerydcasting.se

 

 

 

Kontaktpersoner för Casting Directors

Aktuellt från Casting Directors

Yrkesfunktioner på kostymavdelningen för film/tv

2020-06-16 En arbetsgrupp och en referensgrupp har sett över vilka titlar som är korrekta för olika arbetsuppgifter. Då användningen av titlarna går mer efter det internationella titelsystemet har avdelnin...