Att ta betalt

För att förenkla livet för dig som är frilansande egenföretagare har Fackförbundet Scen & Film tagit fram räkneexempel på dels hur du ska räkna för att få en inkomst du kan leva på, dels hur du ska räkna om ett gage från A-skatt till F-skatt.

Här finns också råd inför förhandling om uppdragsavtal och om vad du ska tänka på om du inte får betalt.

Hur mycket ska jag ta betalt
När du startar ditt företag måste du göra en budget. Du måste veta hur mycket du ska ta betalt för uppdraget för att få en inkomst du kan leva av. Faktorer som ska vägas in, förutom lön, är materialkostnader, lokalhyra, försäkringar, administrativa kostnader med mera. Du måste även ha pengar för perioder du inte har uppdrag, eftersom du inte kan få ersättning från a-kassan.

Exempel på hur du kan räkna.

Att räkna om gage från A- till F-skatt
Ofta används lönen för anställda som utgångspunkt också för F-skattare. Scen & Film rekommenderar att man lägger på minst 50 procent vid fakturering (som egenföretagare betalar du ju själv sociala avgifter på din inkomst).

Här kan du se hur vi räknar.

Råd vid förhandling
Faktorer som påverkar förhandlingsutrymmet är:

  • Uppdragsgivarens ekonomiska förutsättningar.
  • Förhandlingsläget. Är det just dig de vill ha? Är det bråttom?
  • Vad har du för erfarenhet/utbildning/specialkompetens.
  • Löneutvecklingen i branschen (begär inte samma ersättning som förra året).

Tänk också på att alltid förhandla med lite prutmån.

Du kan vända dig till Scen & Films medlemsrådgivning för att få råd inför förhandlingen. Förbundet erbjuder också personlig förhandlingshjälp via Servicebolaget mot en förmånlig avgift.

Information om vad som är kollektivavtalsenliga miniminivåer för lön finns hittar du under Kollektivavtal. Du kan som medlem även logga in under Mina Sidor och ta del av lönestatistik på teaterområdet.

Om du inte får betalt
Om uppdragsgivaren inte betalar en faktura är första steget att skicka en påminnelse. I vissa fall kan du också behöva ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in pengarna. Läs mer här.

Att sälja fakturor
Idag finns många företag som köper fakturor mot en avgift. Det kan vara ett sätt att behålla likviditeten i företaget, eftersom du får betalt med en gång.

Om uppdragsgivaren går i konkurs
Om din uppdragsgivare går i konkurs innan du fått betalt kan du ha svårt att få ut dina pengar. Som egenföretagare har du ett sämre skydd än en löntagare i denna situation. I vissa fall kan dock en egenföretagare jämställas med en anställd, vilket ger ett bättre läge vid en eventuell konkurs. Om den du arbetar för, det vill säga din uppdragsgivare, går i konkurs är skillnaden mellan att vara egenföretagare och anställd påtaglig. Om du är anställd skyddas du av den statliga lönegarantin. Är du egenföretagare så hamnar du vanligtvis sist i kön av borgenärer med liten eller ingen chans till att få betalt för ditt ekonomiska krav. Om din uppdragsgivare har osäker ekonomi eller om verksamheten innebär ett ekonomiskt risktagande – till exempel i en film- eller en privatteaterproduktion är det därför säkrare att ta engagemanget som anställd.

Att ta uppdrag som egenföretagare kan i vissa fall jämställas med att vara anställd, om egenföretagaren anses vara i samma beroendeställning som en anställd. Ta kontakt med Scen & Film i ett tidigt skede vid en konkurssituation för att höra vilka möjligheter som finns.

 Om företaget går dåligt
Som egenföretagare kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning vid tillfälligt uppehåll i verksamheten eller om du helt upphört med verksamheten i företaget.