Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring Upphovsrätt Scen & Films rättighetsförvaltning

Vilka yrkesgrupper har rätt till ersättning?

Enligt kollektivavtalet har de följande yrkestitlar rätt till upphovsrättslig ersättning:
Regissörer, Koreografer, Scenografer, A-fotografer, Kostymdesigner, Skådespelare, Sångare, Dansare, Artister, Animatörer, Huvudklippare.

Varifrån kommer Upphovsrätt Scen & Films intäkter?

Intäkterna till Upphovsrätt Scen & Film kommer i huvudsak från två håll. Dels ersättningar från producenter vilka grundas på de kollektivavtal förbundet träffar, dels ersättningar som på uppdrag av Fackförbundet Scen & Film insamlats av Copyswede och SAMI. De senare är upphovsrättsliga organisationer som Scen & Film samarbetar med, men även dessa ersättningar har sin grund i Scen & Films kollektivavtal.

Enligt vilka principer fördelas ersättningarna?

Rättighetsintäkterna utbetalas till de medverkande som enligt avtal eller lagstiftning är berättigade till upphovsrättsersättning. Fördelningen sker i proportion till var och ens grundgage eller till var och ens insats. De närmare reglerna för detta beslutas av Scen & Films styrelse i samråd med Upphovsrätt Scen & Film:s styrelse.

Hur finansieras de kollektiva nyttigheterna?

Stipendier och kollektiva nyttigheter som upphovsrättslig förhandlingshjälp och Artistkatalogen finansieras genom medel som inte kunnat fördelas samt genom kapitalavkastning.

Vilka skatter och avgifter ska betalas på ersättningarna?

De rättighetsintäkter som kommer från producenter och som grundas på Scen & Films kollektivavtal betraktas som royaltyersättningen och beskattas som inkomst av tjänst. För arbetstagare (A-skattare) gör Upphovsrätt Scen & Film därför skatteavdrag och betalar in sociala avgifter för var och en innan pengarna betalas ut. Om du har eget företaget och själv vill ansvara för att betala skatter och sociala avgifter kan du träffa ett avtal med Upphovsrätt Scen & Film.

Ersättningar som insamlas av Copyswede och SAMI betraktas som rena upphovsrättsliga ersättningar för vilka den enskilde själv ska betala skatt och s.k. egenavgifter. För arbetstagare (A-skattare) erbjuder Upphovsrätt Scen & Film dock en skatteavdragsservice. Skatt och avgifter betalas då in direkt till rättighetshavarens skattekonto. För detta måste rättighetshavaren träffa ett avtal med Upphovsrätt Scen & Film.
Avtalsblankett för skatteavdragsservice finns här.

Alla upphovsrättsliga avtal förutom privatkopieringsersättning och ersättningar från utlandet t. ex. Danmark och Norge är belagda med 6 % moms. Momsplikten innebär i regel att den som har rätt till upphovsrättsersättning och innehar firma eller bolag blir skyldig att redovisa moms. Rättighetshavare som träffat avtal för sitt företag med en uppdragsgivare, där ersättningen för arbetet är belagt med moms, får emellertid inte sin rättighetsersättning utbetalad med moms automatiskt. För att detta ska kunna ske måste rättighetshavaren ha reglerat detta genom överenskommelsen med Upphovsrätt Scen & Film.

Vad gäller för mig som vill ha utbetalningar till ett företag?

Upphovsrätten är en individuell rättighet. Ersättningen till den som skapat ett verk eller framför ett verk har enligt upphovsrättslagen och enligt kollektivavtalen sin grund i en personlig prestation. Emellertid är det vanligt förekommande att upphovspersonen eller den utövande konstnären numera har en enskild firma eller ett bolag. Rättighetshavare som vill att ersättningar ska överföras till det egna företaget måste ingå ett avtal som ger Upphovsrätt Scen & Film rätt att betala ersättningen till det.
En blankett för överlåtelse av ersättning till enskild firma/bolag kan beställas här.

Vad gäller för mig som arvinge?

Utbetalning av ärvd royalty sker löpande. För att utbetalning ska kunna ske måste vi ha bouppteckning och arvsskiftespapper. Finns det inget arvskiftepapper finns här en blankett som kan användas istället.

Vad gäller för mig som är bosatt utomlands?

Ersättning till skådespelare som medverkat i svensk produktion och är bosatta i Danmark, Norge eller Finland erhåller sin ersättning från respektive förbund, Filmex i Danmark, Norsk Skuespillerforbund eller Filmex i Finland. Upphovsrätt Scen & Film betalar då ut klumpsumma till förbunden för vidareutbetalning. Detta enligt samverkansavtal med respektive med förbunden i Danmark och Norge. På motsvarande sätt betalar dessa förbund ersättning till Upphovsrätt Scen & Film för skådespelare bosatta i Sverige som medverkat i dansk, norsk eller finsk produktion. Upphovsrätt Scen & Film ser då till att det fördelas och vidareutbetalas till rättighetshavarna.
Utbetalning till andra yrkesgrupper sker via internetöverföring till respektive rättighetshavare. Upphovsrätt Scen & Film behöver för att kunna verkställa detta kontouppgifter till den utländska banken. Har du frågor kontakta Upphovsrätt Scen & Film.

Hur gör jag om jag saknar ersättning?

Har du medverkat i en produktion men inte fått den ersättning du ska ha, hör av dig till oss!
Scen & Film och Upphovsrätt Scen & Film arbetar intensivt för att spåra produktioner där produktionsbolaget inte självmant redovisat intäkterna. Tips från rättighetshavarna underlättar detta arbete.
En blankett för ersättningsanspråk när det gäller vidaresändning och privatkopiering finns på Copyswedes hemsida.