Film-, TV- och videoinspelning

Avtalet omfattar konstnärlig personal och teampersonal.

Avtalet är tvåårigt och gäller under perioden 01.06.2023 – 31.05.2025.

Minimilöner och andra ersättningar ökar med 4,0 % från den 1 juni 2023, och 3,3 % från den 1 juni 2024.

 

Det här är en kortversion av avtalet för Film-, tv- och videoinspelning.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsjouren på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Avtalet gäller 01.06.2023 – 31.05.2025.

Minimilöner artister

Minimigrundgage per dag (from 1 juni 2023):

Första dagen lägst 5 602 kr
Andra dagen lägst 5 151 kr
Tredje och följande dagar lägst 3 412 kr

Vid anställning längre än 75 dagar kan dagsgage ersättas av månadslön. Minimilön per månad lägst 32 947 kr.

Vid inställelse utan scenmedverkan, eftersynkronisering, kollationering och ljudupptagning för playback från lägst 2 625 kr.

Kostymprovning, provmaskering och tagning av rollfotografier 1 285 kr.

Dubbning

Minimigrundgage 51 kr/rad, lägst 3 095 kr/dag. En rad = 40 bokstavsplatser.

Speakning

Minimigrundgage 126 kr/min, lägst 2 299 kr/dag.

Regissörer

Grundgage för produktion av dramakaraktär på minst 15 min utgår grundgage om 1 979 kr/min, dock högst 144 026 kr för produktion överstigande 73 minuter.

Månadslön lägst 29 161 kr/mån.

Annan produktion än av dramakaraktär lägst från 29 161 kr/mån eller lägst 1 630 kr/dag.

Koreografer, scenografer, kostymdesigner och A-fotograf

Individuell lönesättning, dock lägst 35 500 kr/mån.

Nyttjanderätter, distributionsformer, repriser mm, se fullständiga avtalet.

Minimilöner teampersonal

1. För befattningshavare med lägst sex års yrkesverksamhet i befattningen utgår följande minimilöner:

Dagsgage Månadslön
A
Produktionsledare
Chefsfotograf (A-foto)
1 972 kr 35 500 kr
B
Ljudtekniker
Animatör
Filmklippare
Redigerare
Maskör
Perukmakare
Inspelningsledare
Belysningsmästare
Elektriker med behörighet
B-foto
Rekvisitör
Scripta
Dekormålare
Kostymör
Regiassistent
1 903 kr 34 311 kr
C
Sminkör
1 823 kr 32 519 kr
D
Assistenter till i grupp A-C angiven befattning
Attributörer
1 605 kr 29 007 kr

2. För befattningshavare med lägst tre års yrkesverksamhet i befattningen utgår följande minimilön:

Dagsgage Månadslön
A Produktionsledare m fl 1 823 kr 32 519 kr
B Ljudtekniker m fl 1 666 kr 29 938 kr
C Sminkör 1 529 kr 27 539 kr
D Assistenter i övrigt 1 464 kr 26 190 kr

3. För befattningshavare i övrigt utgår följande minimilöner:

Dagsgage Månadslön
A Produktionsledare m fl 1 629 kr 29 147 kr
B Ljudtekniker m fl 1 528 kr 27 370 kr
C Sminkör 1 432 kr 25 536 kr
D Assistenter i övrigt 1 250 kr 22 559 kr

4. För befattningshavare under punkt 3 D som har lägre än ett års yrkesverksamhet i befattningen och som ej genomgått yrkesutbildning vid DI:

Dagsgage Månadslön
För den som vid anställningstillfället fyllt 24 år 1 093 kr 19 687 kr
För den som vid anställningstillfället fyllt 18 år 896 kr 16 123 kr

Den ordinarie arbetstiden förläggs normalt måndag-söndag efter samråd med facklig förtroendeman eller om sådan saknas med berörd personal. För det fall producenten väljer en begränsningsperiod om en vecka ska arbetstidsschema upprättas senast 7 dagar i förväg. I annat fall ska preliminärt arbetstidsschema upprättas för hela perioden men senast 14 dagar i förväg per vecka rullande. Lediga dagar gäller som slutlig planering med samma framförhållning som ovan.

Sker annan ändring i arbetstidsschema (inom fastställd arbetstidsram) utgår ett lönetillägg om 158 kr per flyttad timme fr o m den 1 juni 2023.

OB och övertid

För obekväm arbetstid utgår ersättning med 42 kr/tim lördagar 07.00-21.00, med 67 kr/tim måndag-lördag 21.00-24.00 och med 138 kr/tim måndag-lördag kl 00.00-07.00 samt sön-och helgdag jämte nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- och julafton.

Vid beordrat övertidsarbete utgår ersättning per timme enligt följande: Övertid 07.00-21.00 helgfria måndagar-fredagar 1/94 av månadslönen.

Övertidsarbete annan tid 1/82 av månadslönen. Särskilt övertidsarbete, sk ovarnat 1/75 av månadslönen .

Övertid kan efter individuell överenskommelse ersättas med två timmars ledighet för varje övertidstimme.

Om varslad övertid ej till någon del tas i anspråk och besked om detta ej kommit de anställda till del senast dagen innan arbetet skulle ha utförts utgår till berörda anställda för täckande av eventuella merkostnader ett belopp om 85 kr för varje ej ianspråktagen timme, dock högst 257 kr per dag.

* Anmärkning
Tillämpas den alternativa arbetstidsbestämmelsen gäller att ersättningen för obekväm arbetstid blir lägst 96 kronor/timme och ersättningen för övertidsarbete blir lägst 1/82 av månadslönen.

Restid är den tid som används för att åka till eller från produktionsorten om tiden ligger utanför ordinarie arbetstid och om man åker som passagerare. Inspelningsfri dag som används för tjänsteresor får ej räknas som veckovila. Restid ersättes med 118 kr/tim.

Semesterersättning

Semesterersättning utgår med 13% och utbetalas i enlighet med semesterlagen. Personal utan övertidsersättning får 14,4%.

Filmavtalet
Månadslön för tv-serie?
Fråga: Eventuellt ska jag vara med i en ny tv-serie. Jag har träffat några i produktionsbolaget och vi har diskuterat lite löst om en karaktär som jag skulle kunna göra. När vi kom in på lönen så sa dom något om 29 000 kr i månadslön. Är inte det extremt lågt? Försöker dom lura mig?

Svar: Om produktionsbolaget inte har kollektivavtal så är de fria att erbjuda vilken lön som helst. Om de är bundna av kollektivavtal så finns det minimilöner fastställda. Enligt Scen & Films kollektivavtal får man använda sig av månadslön om anställningen överstiger 75 dagar. Är tiden kortare gäller dagsgage. Minimilönen per månad är för närvarande (2024) 32 947 kr. De månadslöner som skådespelare som medverkar i tv-serier får varierar mycket; från minimilön och upp till det tre- eller fyr-dubbla. Det beror på t ex vilken erfarenhet du har, hur stor rollen är, hur känd du är, produktionsbolagets ekonomi och hur tuff du vågar vara i förhandlingen. Om du känner till någon annan som ska vara med i produktionen eller som har jobbat med produktionsbolaget tidigare så kontakta dem och hör vad de fick i lön. Det är bara arbetsgivarna som vinner på att man hemlighåller sin lön – så uppmuntra kollegor att berätta vad de har fått betalt.

Rätt till traktamente?
Fråga: Ska vara med i en film som spelas in huvudsakligen i Trollhättan. Vi har några filmdagar på Mallorca också. Det verkar inte som om filmbolaget tänker ge mig traktamente. Visst har jag rätt till det enligt lag!

Svar: Rätten till traktamente regleras i kollektivavtal. Enligt Scen & Films kollektivavtal har anställda rätt till traktamente när han/hon måste utföra sitt arbete mer än 50 kilometer från arbetsgivarens ordinarie verksamhetsort, och arbetet medför övernattning. En del filmbolag har skaffat sig kontor i Trollhättan och behöver därför inte betala traktamente för anställda som reser till exempel från Stockholm för att arbeta med en produktion. Naturligtvis kan du förhandla om traktamente även om kollektivavtalet inte ger dig automatisk rätt till det. Kollektivavtalet ger minimirättigheter till anställda och innehåller sällan ”tak” på ersättningar. Tänk på att om du får traktamente så kan det vara en löneförmån som beskattas.

När man har inspelningsdagar utomlands ska avtal träffas individuellt, men traktamentet får då inte understiga statens utlandsreglemente. Beloppen hittar du på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se.

ABLE Film AB
Allvarliga Produktioner Stockholm AB
Anagram Sverige AB
Anders Skog Film AB
Anna & Hanna TV-produktion AB
Apple Tree Productions AB
Art & Bob Film och Drama AB
Art & Bob Filmproduktion AB
Art & Bob Television
Artmann Media
Asp Varhos International AB
Athenafilm HB
Atmo Production AB
Atmo Rights AB
Avanti Film AB
B-Reel Films AB
Baluba AB
Biancafilm Aktiebolag
Bigster AB
BLA Stockholm AB
BLACK SPARK & Kärnfilm Production AB
Black Spark Film & TV AB
Black Spark Film AB
Black Spark Productions AB
Bleck Film och TV AB
Boomerangfilm AB
Breakable Films AB
Breidablick Filmproduktion AB
Bright Moving Pictures Sweden AB
BTI Studios AB
Campfire Productions AB
Caravan Film AB
CB Sverige AB
Chinema Film Sweden AB
Cinegrace AB
Cinenic Film AB
CO. Film Aktiebolag
Concha Productions AB
Crazy Pictures Production AB
Creative Society International AB
Creative Society Production Stockholm AB
Creative Winds AB
Dansk Skalle AB
Discovery Networks Sweden AB
Drakfilm Produktion AB
Dramacorp Pampas Studios AB
DS Productions AB
Endemol Sweden AB
Entourage AB
Faktabruket Sverige AB
Film And Art Affairs II AB
Filmbryggan
Filmkreatörerna Prah och Björk AB
Filmlance International AB
Filmpool Nord AB
FLX Comedy AB
FLX Feature AB
FLX Global AB
FLX International AB
FLX TV AB
Flybridge AB
Four Brothers Pictures AB
Garagefilm International AB
Gf Studios AB
Gimme a break rights AB
Giraff Film AB
Gothenburg Film Studios AB
Grand Slam Filmproduktion AB
Harmonica Films AB
Hinden/Länna-Ateljéerna AB
HOB AB
Honung Kreativ produktion HB
Indian Summer Film AB
Indio Film AB
Infostig Film och Berättelser
Iris Film AB
ITV Studios Sweden Drama AB
Jarowskij Sverige AB
JEMM Productions AB
K Productions Stockholm Aktiebolag
Kakadua Filmproduktion AB
Kjellson & Wik AB
Kärnfilm AB
Lebox Produktion AB
Lee Film Stockholm AB
Mastiff Creative AB
Mediabruket AB
Memfis Film International AB
Memfis Film Rights AB
Memfis Film Rights2 AB
Memfis Filmproduktion AB
Meta Film Stockholm AB
Meta Spark & Kärnfilm AB
Meter Television AB
Metronome Rental AB
Migma Film AB
Mind Yourself AB
MINT AB
Miso Film Sverige AB
Momento Film AB
Moviola Film och Television AB
Munck Studios AB
Naive AB
Nelson & Franks Productions AB
NEP Sweden AB
Nevis Productions AB
New Stories Stockholm AB
Nexiko Drama AB
Nexiko Drama international AB
Nice FLX Pictures AB
Ninjahuset AB
Nordic Drama Queens AB
Nordic Pictures International AB
Nordisk Film Distribution AB
Nordisk Film Production Sverige AB
Nordisk Film TV-Produktion AB
Norse Legend Productions
Northern Fable AB
Novamedia Sverige AB
Nöjfab AB
O4S Visuals AB
One Tired Brother Productions AB
Onoma Productions AB
Original Film i Stockholm AB
Outland Film AB
Palladium AB
Palladium Fiction AB
Pampas Produktion AB
Panthera Film & TV AB
Peep Produktion AB
Petrelius Produktion
Plattform Produktion AB
Plattform Produktion Handelsbolag
Produktionsgruppen Wechselmann AB
Red Balloon Media AB
Red Sister AB
RMV Film AB
Roy Andersson Filmproduktion AB
Salli Production AB
Salmonfox AB
Saperi Film Sweden AB
SF Studios Production AB
SF Studios Production Services AB
sic film AB
Silverx films AB
Simplexity Holding AB (tidigare Peter Settman AB)
SkyVerse WOTR AB
Snowcloud Films AB
Solid Entertainment AB
Solsidan Produktion AB
Solsidan Produktion HB
Stefan Jarl Aktiebolag
Stella Nova Film AB
Stories Made By TS AB
Story One AB
Storyfire AB
Strive Stories AB
Strix Drama AB
Studio 24, Roy Andersson Filmproduktion
STV Production Sweden AB
SVBP Fastigheter AB
Svensk Filmindustri AB
Svenska Filminstitutet
Sweetwater Production AB
Talinspelningar S & S AB
TGF Productions AB
The Producers Sweden AB
Trapio Susanna Edwards Produktion
TV4 AB
Twenty Studios AB
Unlimited Stories AB
Videa Film AB
Viking Entertainment Aktiebolag
Warner Bros ITVP Sverige AB
Warner Bros. International Television Production Sverige Drama AB
Way Feature Films
We Dare AB
Yellow Bird Sweden AB
YouSavedMe AB
Zentropa Sweden AB