Film-, TV- och videoinspelning

Avtalet omfattar konstnärlig personal och teampersonal.

Avtalet är treårigt och gäller under perioden 25.01.2021 – 31.05.2023.

Minimilöner och andra ersättningar ökar med 3,1 % från den 25 januari 2021, och 2,12 % från den 1 juni 2022.

Det här är en kortversion av avtalet för Film-, tv- och videoinspelning.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsjouren på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Avtalet gäller  25.01.2021 – 31.05.2023.

Minimilöner artister

Minimigrundgage per dag (from 25 jan 2021):

Första dagen lägst 5 276 kr
Andra dagen lägst 4 850 kr
Tredje och följande dagar lägst 3 213 kr

Vid anställning längre än 75 dagar kan dagsgage ersättas av månadslön. Minimilön per månad lägst 31 023 kr.

Vid inställelse utan scenmedverkan, eftersynkronisering, kollationering och ljudupptagning för playback från lägst 2 471 kr.

Kostymprovning, provmaskering och tagning av rollfotografier 1 210 kr.

Dubbning

Minimigrundgage 48 kr/rad, lägst 2 915 kr/dag. En rad = 40 bokstavsplatser.

Speakning

Minimigrundgage 119 kr/min, lägst 2 165 kr/dag.

Regissörer

Grundgage för produktion av dramakaraktär på minst 15 min utgår grundgage om 1 863 kr/min, dock högst 135 612 kr för produktion överstigande 73 minuter.

Månadslön lägst 27 457 kr/mån.

Annan produktion än av dramakaraktär lägst från 27 457 kr/mån eller lägst 1 534 kr/dag.

Koreografer, scenografer, kostymtecknare och A-fotograf

Individuell lönesättning, dock lägst 33 426 kr/mån.

Nyttjanderätter, distributionsformer, repriser mm, se fullständiga avtalet.

Minimilöner teampersonal

1. För befattningshavare med lägst sex års yrkesverksamhet i befattningen utgår följande minimilöner:

Dagsgage Månadslön
A
Produktionsledare
Chefsfotograf (A-foto)
1 857 kr 33 426 kr
B
Ljudtekniker
Animatör
Filmklippare
Redigerare
Maskör
Perukmakare
Inspelningsledare
Belysningsmästare
Elektriker med behörighet
B-foto
Rekvisitör
Scripta
Dekormålare
Kostymör
Regiassistent
1 792 kr 32 306 kr
C
Sminkör
1 717 kr 30 619 kr
D
Assistenter till i grupp A-C angiven befattning
Attributörer
1 511 kr 27 312 kr

2. För befattningshavare med lägst tre års yrkesverksamhet i befattningen utgår följande minimilön:

Dagsgage Månadslön
A Produktionsledare m fl 1 717 kr 30 619 kr
B Ljudtekniker m fl 1 569 kr 28 190 kr
C Sminkör 1 439 kr 25 931 kr
D Assistenter i övrigt 1 378 kr 24 660 kr

3. För befattningshavare i övrigt utgår följande minimilöner:

Dagsgage Månadslön
A Produktionsledare m fl 1 533 kr 27 444 kr
B Ljudtekniker m fl 1 438 kr 25 771 kr
C Sminkör 1 319 kr 23 504 kr
D Assistenter i övrigt 1 177 kr 21 241 kr

4. För befattningshavare under punkt 3 D som har lägre än ett års yrkesverksamhet i befattningen och som ej genomgått yrkesutbildning vid DI:

Dagsgage Månadslön
För den som vid anställningstillfället fyllt 24 år 1 029 kr 18 537 kr
För den som vid anställningstillfället fyllt 18 år 844 kr 15 180 kr

Den ordinarie arbetstiden förläggs normalt måndag-söndag efter samråd med facklig förtroendeman eller om sådan saknas med berörd personal. För det fall producenten väljer en begränsningsperiod om en vecka ska arbetstidsschema upprättas senast 7 dagar i förväg. I annat fall ska preliminärt arbetstidsschema upprättas för hela perioden men senast 14 dagar i förväg per vecka rullande. Lediga dagar gäller som slutlig planering med samma framförhållning som ovan.

Sker annan ändring i arbetstidsschema (inom fastställd arbetstidsram) utgår ett lönetillägg om 148 kr per flyttad timme fr o m den 25 januari 2021.

OB och övertid

För obekväm arbetstid utgår ersättning med 39 kr/tim lördagar 07.00-21.00, med 63 kr/tim måndag-lördag 21.00-24.00 och med 130 kr/tim måndag-lördag kl 00.00-07.00 samt sön-och helgdag jämte nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- och julafton.

Vid beordrat övertidsarbete utgår ersättning per timme enligt följande: Övertid 07.00-21.00 helgfria måndagar-fredagar 1/94 av månadslönen.

Övertidsarbete annan tid 1/82 av månadslönen. Särskilt övertidsarbete, sk ovarnat 1/75 av månadslönen .

Övertid kan efter individuell överenskommelse ersättas med två timmars ledighet för varje övertidstimme.

Om varslad övertid ej till någon del tas i anspråk och besked om detta ej kommit de anställda till del senast dagen innan arbetet skulle ha utförts utgår till berörda anställda för täckande av eventuella merkostnader ett belopp om 80 kr för varje ej ianspråktagen timme, dock högst 242 kr per dag.

* Anmärkning
Tillämpas den alternativa arbetstidsbestämmelsen gäller att ersättningen för obekväm arbetstid blir lägst 88 kronor/timme och ersättningen för övertidsarbete blir lägst 1/82 av månadslönen.

Restid är den tid som används för att åka till eller från produktionsorten om tiden ligger utanför ordinarie arbetstid och om man åker som passagerare. Inspelningsfri dag som används för tjänsteresor får ej räknas som veckovila. Restid ersättes med 110 kr/tim.

Semesterersättning

Semesterersättning utgår med 13% och utbetalas i enlighet med semesterlagen. Personal utan övertidsersättning får 14,4%.

Filmavtalet
Månadslön för tv-såpa?
Fråga: Eventuellt ska jag vara med i en ny tv-såpa. Jag har träffat några i produktionsbolaget och vi har diskuterat lite löst om en karaktär som jag skulle kunna göra. När vi kom in på lönen så sa dom något om 29 000 kr i månadslön. Är inte det extremt lågt? Försöker dom lura mig?

Svar: Om produktionsbolaget inte har kollektivavtal så är de fria att erbjuda vilken lön som helst. Om de är bundna av kollektivavtal så finns det minimilöner fastställda. Enligt Scen & Films kollektivavtal får man använda sig av månadslön om anställningen överstiger 75 dagar. Är tiden kortare gäller dagsgage. Minimilönen per månad är för närvarande (2021) 31 023 kr. De månadslöner som skådespelare som medverkar i tv-serier får varierar mycket; från minimilön och upp till det tre- eller fyr-dubbla. Det beror på t ex vilken erfarenhet du har, hur stor rollen är, hur känd du är, produktionsbolagets ekonomi och hur tuff du vågar vara i förhandlingen. Om du känner till någon annan som ska vara med i produktionen eller som har jobbat med produktionsbolaget tidigare så kontakta dem och hör vad de fick i lön. Det är bara arbetsgivarna som vinner på att man hemlighåller sin lön – så uppmuntra kollegor att berätta vad de har fått betalt.
Rätt till traktamente?
Fråga: Ska vara med i en film som spelas in huvudsakligen i Trollhättan. Vi har några filmdagar på Mallorca också. Det verkar inte som om filmbolaget tänker ge mig traktamente. Visst har jag rätt till det enligt lag!

Svar: Rätten till traktamente regleras i kollektivavtal. Enligt Teaterförbundets kollektivavtal har anställda rätt till traktamente när han/hon måste utför sitt arbete mer än 50 kilometer från arbetsgivarens ordinarie verksamhetsort och arbetet medför övernattning. En del filmbolag har skaffat sig kontor i Trollhättan och behöver därför inte betala traktamente för anställda som reser t ex från Stockholm för att arbeta med en produktion. Naturligtvis kan du förhandla om traktamente även om kollektivavtalet inte ger dig automatisk rätt till det. Kollektivavtalet ger minimirättigheter till anställda och innehåller sällan ”tak” på ersättningar. Tänk på att om du får traktamente så kan det vara en löneförmån som beskattas.

När man har inspelningsdagar utomlands ska avtal träffas individuellt, men traktamentet får då inte understiga statens utlandsreglemente. Beloppen hittar du på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se.

ABLE Film AB
Allvarliga Produktioner Stockholm AB
Amphi Produktion AB
Anagram Produktion AB
Anagram Sverige AB
Anders Skog Film AB
Anna & Hanna TV-produktion AB
Apple Tree Productions AB
Art & Bob Film och Drama AB
Art & Bob Filmproduktion AB
Art & Bob Television
Artmann Media
Athenafilm HB
Atmo Production AB
Atmo Rights AB
Avanti Film AB
B-Reel Films AB
B.Academy AB
Baluba AB
Biancafilm Aktiebolag
Bigster AB
BLA Stockholm AB
BLACK SPARK & Kärnfilm Production AB
Black Spark Film & TV AB
Black Spark Film AB
Black Spark Productions AB
Bleck Film och TV AB
Boomerangfilm AB
Breidablick Filmproduktion AB
Bright Moving Pictures Sweden AB
BTI Studios AB
Campfire Productions AB
Caravan Film AB
CB Sverige AB
Chinema Film Sweden AB
Cinenic Film AB
CO. Film Aktiebolag
Concha Productions AB
Crazy Pictures Production AB
Creative Society Production Stockholm AB
Dansk Skalle AB
Discovery Networks Sweden AB
Drakfilm Produktion AB
Dramacorp AB
Dramacorp Pampas Studios AB
Endemol Sweden AB
Film And Art Affairs II AB
Filmbryggan
Filmkreatörerna Prah och Björk AB
Filmlance International AB
Filmpool Nord AB
FLX Comedy AB
FLX Feature AB
FLX International AB
FLX TV AB
Flybridge AB
Four Brothers Pictures AB
Fundament Film AB
Garagefilm International AB
Garagefilm Produktion AB
Gf Studios AB
Giraff Film AB
Gothenburg Film Studios AB
Grand Slam Filmproduktion AB
Hands Up Stockholm AB
Harmonica Films AB
Hinden/Länna-Ateljéerna AB
HOB AB
Honung Kreativ produktion HB
Idyll AB
Indian Summer Film AB
Indio Film AB
Infostig Film och Berättelser
Iris Film AB
ITV Studios Nordic AB
Jarowskij Sverige AB
Kakadua Filmproduktion AB
Kjellson & Wik AB
Kärnfilm AB
Lebox Produktion AB
Lee Film Stockholm AB
Mastiff Creative AB
Mediabruket AB
Memfis Film International AB
Memfis Film och Television AB
Memfis Film Rights2 AB
Memfis Filmproduktion AB
Meta Film Stockholm AB
Meta Spark & Kärnfilm AB
Meter Television AB
MigDig AB
Migma Film AB
Mind Yourself AB
MINT AB
Miso Film Sverige AB
Momento Film AB
Moviola Film och Television AB
Mutter Media AB
Naive AB
Nelson & Franks Productions AB
NEP Sweden AB
New Stories Stockholm AB
Nexiko Drama AB
Nexiko Drama international AB
Nice Drama AB
Nice FLX Pictures AB
Nordic Pictures International AB
Nordisk Film Distribution AB
Nordisk Film Production Sverige AB
Nordisk Film TV-Produktion AB
Norse Legend Productions
Northern Fable AB
Novamedia Sverige AB
Nöjfab AB
O4S Visuals AB
One Tired Brother Productions AB
Original Film i Stockholm AB
Outland Film AB
Palladium AB
Palladium Fiction AB
Pampas Produktion AB
Panthera Film & TV AB
Peep Produktion AB
Petrelius Produktion
Plattform Produktion AB
Plattform Produktion Handelsbolag
Produktionsgruppen Wechselmann AB
Red Balloon Media AB
Red Sister AB
RMV Film AB
Roy Andersson Filmproduktion AB
Salli Production AB
Salmonfox AB
Saperi Film Sweden AB
SF Studios Production AB
SF Studios Production Services AB
sic film AB
Silverosa Film
Simplexity Holding AB (tidigare Peter Settman AB)
Snowcloud Films AB
Solid Entertainment AB
Solsidan Produktion AB
Solsidan Produktion HB
Stefan Jarl Aktiebolag
Stella Nova Film AB
Storyfire AB
Strix Drama AB
Studio 24, Roy Andersson Filmproduktion
Svensk Filmindustri AB
Svenska barnprogram AB
Svenska Filminstitutet
Sweetwater Production AB
Talinspelningar S & S AB
Tangram Films AB
Tangy AB
TGF Productions AB
The Producers Sweden AB
Trapio Susanna Edwards Produktion
TV4 AB
Twenty Studios AB
Unlimited Stories AB
Videa Film AB
Viking Entertainment Aktiebolag
Warner Bros ITVP Sverige AB
Warner Bros. International Television Production Sverige Drama AB
Way Feature Films
Yellow Bird Sweden AB
Zentropa Sweden AB