Övergångsregler gällande vikariat och allmän visstid

Scen & Film och Svensk Scenkonst har kommit fram till följande övergångsregler kring vikariat och allmänna visstidsanställningar. Reglerna bygger på den överenskommelse som övriga arbetsmarknaden kommit överens om men ger mer tid som man får räkna med.

I samtliga nya avtal på scenområdet finns en ny anställningsform: ”avtalad visstid” för tekniker och administratörer. Denna anställningsform finns fr o m 1 april 2023 och ersätter den tidigare anställningsformen ”allmän visstid”. Eftersom det gäller olika inkonverteringsregler (när visstidsanställningen automatiskt övergår till tillsvidareanställning) för de olika anställningsformerna så behöver det tydliggöras när de olika reglerna gäller och hur man räknar om man har olika visstidsanställningar under en längre period.

Övergångsregler

Personer som ingår nytt anställningsavtal med avtalad visstid eller vikariat från och med 1 juli 2023 får räkna med tidigare anställningstid (i vikariat, allmän visstid och avtalad visstid) som man haft från den 1 januari 2023 i kvalifikationstiden för tillsvidareanställning. Anställningstid innan 1 januari 2023 kan inte räknas med.

För att bli inkonverterad/inlasad med avtalad visstid eller vikariat krävs 36 månaders anställningstid inom 5 år. Ramtiden, alltså de 5 åren, kan räknas från 1 januari 2023.

Frågor och svar

Jag har en allmän visstidsanställning på ett år som började 1 oktober 2022 och är slut 30 september 2023. Vad gäller för mig?
Svar: Om du får en ny visstidsanställning, antingen som vikarie eller i avtalad visstid så får du räkna tiden från 1 januari 2023. Det betyder att du har med dig 9 månader i sammanräkningen från din allmänna visstid, 1 januari till 30 september.

Jag har haft flera allmänna visstidsanställningar på samma arbetsplats de senaste 5 åren. Min nuvarande allmänna visstidsanställning har jag haft sen i februari 2023 och gäller fram till augusti 2023. När kan jag bli inlasad?
Svar: En allmän visstidsanställning som träffats innan 1 april 2023 följer de gamla reglerna och du blir inkonverterad/inlasad efter en sammanlagd tid på 2 år.

Jag har idag en vikarieanställning som påbörjades vid årsskiftet 2022/2023. Jag kommer 15 juli att ha varit anställd på samma arbetsplats i mer än 2 år, men som vikarie för olika personer. Vad gäller för mig?
Svar: En vikariatsanställning som träffats innan 1 april 2023 följer de gamla reglerna och du blir inkonverterad/inlasad efter 2 år.

Jag har idag en vikarieanställning som påbörjades 5 april 2023. Den upphör den 15 juli och då kommer jag att ha varit anställd på samma arbetsplats i mer än 2 år, men som vikarie för olika personer på olika vikariatskontrakt. Vad gäller för mig?
Svar: Det är den sista anställningen som styr vilket regelverk som gäller. En vikariatsanställning som träffats efter 1 april 2023 följer övergångsreglerna och du kommer att kunna räkna med tid från 1 januari 2023 om du får en ny anställning som vikarie eller i avtalad visstid.

Jag skrev på ett kontrakt om avtalad visstidsanställning 1 maj 2023 men börjar jobba 1 augusti. Avtalet är på 10 månader. Jag har haft en allmän visstidsanställning tidigare. Kan jag räkna ihop tiderna för anställningarna?
Svar: Nej, det är bara anställningar som ingåtts från och med 1 juli 2023, dvs det är tidpunkten när du skrev på avtalet som räknas. Men nästa gång du får en avtalad visstidsanställning eller vikariat hos samma arbetsgivare så får du räkna ihop all anställningstid du haft i avtalad visstid och allmän visstid från 1 januari 2023.

Jag är timanställd, vad gäller för mig?
Svar: Det går inte att svara på generellt. Du behöver titta på alla dina kontrakt för att se vilken typ av visstidsanställning du har och har haft tidigare. De olika anställningsformerna har olika regler och det beror också på när du skrev avtal om din senaste anställning.