Olika förtroendeuppdrag

Du kan vara förtroendevald i förbundsstyrelsen, i en yrkesavdelning, i en lokalavdelning/klubb, på en filminspelning eller i en arbetsgrupp.

Uppdragen ser olika ut. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller just för dig. Här kan du läsa mer om vad de olika uppdragen innebär

Förtroendevald lokalavdelning/klubb

Läs mer

Du som är förtroendevald i en lokalavdelning eller klubb är medlemmarnas representant i fackliga frågor som berör arbetsplatsen. Det kan handla om frågor om lön, arbetsmiljö, arbetstider, raster med mera.

Du är representant för alla på arbetsplatsen som är medlemmar i Scen & Film oavsett anställningsform. Lokalavdelningar och klubbar finns bland annat på institutionsteatrar och biografer.

I ditt uppdrag möter du arbetsgivaren i MBL-förhandlingar och samverkan.

 

Förtroendevald yrkesavdelning

Läs mer

Är du förtroendevald i en av Scen & Films 15 yrkesavdelningars styrelser företräder och arbetar du och styrelsen för de yrkesgrupper som en yrkesavdelning representerar.

Detta gör ni i styrelsen i frågor som kan röra allt från utbildning, kompetensutveckling och yrkesspecifika frågor till mer övergripande scen- och filmpolitiska frågor.

Ett uppdrag som yrkesavdelningarnas styrelser har är att nominera personer till att sitta med i arbetet när Scen & Film centralt förhandlar om kollektivavtal.

I ditt uppdrag som förtroendevald i en yrkesavdelning ingår inte att arbeta arbetsrättsligt i någon form.

 

Förtroendevald filminspelning

Läs mer

Du som är förtroendevald på en filminspelning är medlemmarnas representant i fackliga frågor som berör filminspelningen/arbetsplatsen. Inom film handlar det främst om frågor kring arbetstider, till exempel schemaläggning, övertid, raster med mera.

Vanligtvis ska fackligt arbete utföras på arbetstid, men på filmområdet har Scen & Film och arbetsgivaren kommit överens om att det fackliga arbetet förläggs utanför arbetstiden. Det innebär att fackligt arbete inte räknas in i den ordinarie arbetstiden.

I stället får du en förtroendemannaersättning från Scen & Film som kompensation för ditt fackliga uppdrag.