Om Upphovsrätt Scen & Film

Upphovsrätt Scen & Film har bildats av Fackförbundet Scen & Film för att ta tillvara dina upphovsrättsliga intressen och stärka Scen & Films förhandlingsposition gentemot producenter och tv-bolag m.fl. Som medlem i Scen & Film erbjuds du därför anslutning i samband med din inträdesansökan om du tillhör en av yrkesgrupperna som omfattas av kollektivavtalets upphovsrättsliga bestämmelser. Du kan också vara ansluten utan att vara medlem i Scen & Film.

Upphovsrätt Scen & Film:

  • förvaltar din upphovsrätt
  • inkasserar och betalar ut upphovsrättsliga ersättningar.

De närmare villkoren för rättighetsupplåtelsen regleras genom ett anslutningskontrakt gentemot Scen & Film och film och Upphovsrätt Scen & Film (sammantagna benämnda USF). Du hittar villkoren här bredvid, vill du ansluta dig finns det mer information på denna sida.