Gäller försäkringen mig?

Härnedan i tabellen kan du se vilka arbetsgivare som har tecknat vilka avtal med Scen & Film.

AGS TFA TGL FPT TRS Avtalspension SAF-LO
Med SVT/SR/UR X X X X X
Med Medieföretagen (MF) för film/TV/video samt för talboksinläsare X X X X ** X
Med MF för biografpersonal X X X X ** X
Med Teatercentrum (TC) för fria professionella teatrar X X X X X X
Med Danscentrum (DC) för dansare och koreografer X X X X X X
Med Svensk Scenkonst för privatteatrar X X X X X X
Med Svensk Scenkonst för institutionsteatrar * X X * X *

AGS – Avtalsgruppsjukförsäkring
TFA – Trygghetsförsäkring arbetsskada
TGL – Tjänstegrupplivförsäkring
FPT – Föräldrapenningtillägg
TRS – Omställningsavtalet TRS
* Vid institutionsteatrarna gäller andra avtal för sjukersättning, föräldraledighet och pension. Läs mer under respektive avsnitt.
** Biograf samt film/tv/video omfattas av försäkring för avgångsbidrag (AGB) och omställningsstöd. Gäller ej talbok.