Stiftelser, fonder och stipendier

Fackförbundet Scen & Film förvaltar en rad fonder och stiftelser. Medlemmar i Scen & Film kan söka stipendier från några av fonderna. Från övriga fonder utses stipendiemottagarna av respektive styrelse/stipendienämnd.

Här kan du läsa mer om stipendierna du kan söka själv.


Stiftelsen Höstsol
Stiftelsen har för ändamål att bidra till att medlemmar av Scen & Film eller personer som tillhört svensk teater, får en bekymmersfri ålderdom. Läs mer om Höstsol här.

Filmfonden
Stiftelsen har för ändamål att främja filmändamål. Anslaget används huvudsakligen för medverkan i internationella möten som avser filmarbete och upphovsrättsfrågor.

Studie- och Resefonden
Stiftelsen har för ändamål att organisera och bekosta deltagandet i nordiska och internationella fackliga verksamheter.

Obeskattade fonder
Scen & Film förvaltar 28 stipendiefonder varav 26 fonder delar ut konstnärliga stipendier och 2 fonder delar ut understöd. Stipendierna delas ut vartannat år till aktiva medlemmar i Scen & Film.

Djurgårdsmässans stiftelse
Stiftelsen har för ändamål att bereda understöd åt behövande personer som har haft konstnärligt arbete inom teater och är medlemmar i Scen & Film. För närvarande erhåller ca 60 personer kvartalsvis ett fast bidrag.

Emelie Haglunds Minnesfond
Att främja vård av behövande skådespelare eller skådespelerskor.