Stiftelser, fonder och stipendier

Fackförbundet Scen & Film förvaltar en rad fonder och stiftelser. Medlemmar i Scen & Film kan söka stipendier från några av fonderna. Från övriga fonder utses stipendiemottagarna av respektive styrelse/stipendienämnd.

Här kan du läsa mer om stipendierna du kan söka själv.


Stiftelsen Höstsol
Stiftelsen har för ändamål att bidra till att medlemmar av Scen & Film eller personer som tillhört svensk teater, får en bekymmersfri ålderdom. Läs mer om Höstsol här.

Filmfonden
Stiftelsen har för ändamål att främja filmändamål. Anslaget används huvudsakligen för medverkan i internationella möten som avser filmarbete och upphovsrättsfrågor.

Studie- och Resefonden
Stiftelsen har för ändamål att organisera och bekosta deltagandet i nordiska och internationella fackliga verksamheter.

Obeskattade fonder
Scen & Film förvaltar 28 stipendiefonder varav 26 fonder delar ut konstnärliga stipendier och 2 fonder delar ut understöd. Stipendierna delas ut vartannat år till aktiva medlemmar i Scen & Film. Dessa stipendier utses av en stipendiegrupp eller fondens styrelse.

Djurgårdsmässans stiftelse
Stiftelsen har för ändamål att bereda understöd åt behövande personer som har haft konstnärligt arbete inom teater och är medlemmar i Scen & Film. För närvarande erhåller ca 60 personer kvartalsvis ett fast bidrag.

Emelie Haglunds Minnesfond
Att främja vård av behövande skådespelare eller skådespelerskor.