Cirkelledare

Cirkelledarvtalet gäller för dig som arbetar som cirkelledare eller lärare på ett studieförbund som tillhör Folkbildningsförbundet.

Parter i avtalet är Folkbildningsförbundet och Sveriges Lärare (tidigare Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd) samt Handelsanställdas förbund och Fackförbundet Scen & Film.
För mer information och avtalet i sin helhet, se Lärarförbundets webbplats.