Cirkelledare

Cirkelledaravtalet gäller för dig som arbetar som cirkelledare eller lärare på ett studieförbund som tillhör Studieförbunden.

Parter i avtalet är Studieförbunden och Sveriges Lärare (tidigare Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd) samt Handelsanställdas förbund och Fackförbundet Scen & Film.
För mer information och avtalet i sin helhet, se Sveriges Lärares webbplats.