Om du blir sjuk

Från och med den 15:e sjukdagen får du kollektivavtalad sjuklön, som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. AGS, avtalsgruppsjukföräkringen, betalas ut från AFA, som du själv måste ansöka om.  Arbetar du på en institutionsteater betalas den ut från din arbetsgivare.

AGS kompletterar din sjukpenning under sjukdag 15-360. Ersättningen är 12,5 procent av din sjukpenning. Sjukpenning tillsammans med AGS-ersättning ger dig en sammanlagd ersättningsnivå på cirka 90 procent av din inkomst. För AGS finns även ett efterskydd som innebär att du under en viss tid kan få ersättning efter att anställning upphört.

Du om fattas av AGS om du varit anställd i 90 dagar, och även tidigare anställningar kan räknas in i denna s.k. kvalifikationstid. AGS gäller också om du blir sjukskriven under föräldraledighet.

AGS-Avtalsgruppsjukförsäkringen gäller för avtalen med SVT, UR, SR, MIA film/privat-tv, video, privatteater, fria teater- eller dansgrupper, biografpersonal och talboksinläsare.

Du måste själv ansöka om AGS-ersättning hos AFA.

Vill du veta mer?  Gå in på AFAs webbplats.

Sjuklöneavtalet vid institutionerna innebär att den anställde i regel har rätt till en kompletterande sjukersättning från arbetsgivaren från sjukdag 15 till 180. Enkelt uttryckt fyller sjuklönen på sjukpenningen som man får från Försäkringskassan från och med dag 15 till och med dag 180 i sjukperioden så att den totala inkomsten blir 90 procent av lönen.

I sjuklöneavtalet regleras förutom sjuklönen, också havandeskapslön, ledighet med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning samt för smittbärare.

Alla arbetstagare (också frilansare) som varit anställda minst 12 månader under de senaste 36 månaderna hos arbetsgivare anslutna till Svensk Scenkonst har samma rätt till sjuklön.

Läs mer: Sjuklöneavtalet är en del av institutionsteateravtalet.