Upphovsrätt Scen & Film

Upphovsrätt Scen & Film bildades 1995 för att ge en samlad service med inkassering och utbetalning av upphovsrättsliga ersättningar för upphovspersoner och utövande konstnärer inom Fackförbundet Scen & Film, men också för att tillsammans med Scen & Film utveckla den upphovsrättsliga lagstiftningen och för att stärka upphovspersonernas och utövarnas ställning gentemot utnyttjarna av deras verk och prestationer.

Upphovspersoner och utövande konstnärer (skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigner, filmfotografer, animatörer) som är medlemmar i Scen & Film erbjuds att teckna ett anslutningskontrakt med USF, som är en sammantagen benämning på Scen & Film och Upphovsrätt Scen & Film. Du kan också teckna anslutningskontrakt utan att vara medlem i Scen & Film. Anslutningen innebär en rättighetsupplåtelse till USF enligt de villkor som anges i anslutningskontraktet,

Mer information om anslutningskontraktet och andra blanketter hittar du här.

Genom USF tydliggörs att anslutningskontraktet tecknas både mot Scen & Film och Upphovsrätt Scen & Film, eftersom grunderna för de upphovsrättsliga ersättningarna som Upphovsrätt Scen & Film samlar in och fördelar vilar på ett samspel mellan Scen & Films kollektivavtal och den upphovsrättsliga lagstiftningen. Den upphovsrättsliga ersättningen enligt kollektivavtalen inkasseras av Upphovsrätt Scen & Film självt, medan andra ersättningar på uppdrag av Scen & Film samlas in av andra organisationer, som t.ex. den upphovsrättsliga samarbetsorganisationen Copyswede.