Öppet arkiv-stipendiet

Här ansöker du om Öppet arkiv-stipendiet.
Sista ansökningsdag är 8 januari 2024.

Stipendieansökan - Öppet arkiv
Skriv en ansökan där du förklara vad du vill göra med stipendiet utifrån frågorna nedan.

Vart vill du resa? Vilka platser har du tänkt besöka? Vad är syftet med resan?

Vilken form av utbildning/kurs etc söker du? Beskriv på vilket sätt du tänkt fördjupa dig konstnärligt eller praktiskt om du inte söker för en formell utbildning/kurs Vad önskar du lära eller fördjupa dig i?

Vad är det för projekt du vill utveckla? Vad är din konstnärliga vision/ tankar kring projektet Hur har du tänkt att använda stipendiet för att realisera projektet?

Du är fri att skriva din ansökan som du själv önskar och behöver inte följa mallen, den är mer en hjälp. Du kanske också vill söka stipendiet för en kombination av dessa, ex. En kurs utomlands eller ett projekt i studiesyfte.