Historia

1894 – Teaterförbundet bildas

• Utlösande faktor är teaterkraschen i Göteborg 1892-93
• Ett hundratal medlemmar redan första året
• Teaterförbundet inrättar spar-, sjuk, nöd- och begravningskassor
• Krav på normalkontrakt

1918 – Artisternas ålderdomshem Höstsol på Såsta Gård i Täby invigs.

1932 – Teaterförbundet omorganiserar sig och bildar en social sektion som driver fackliga frågor.

1935 – Djurgårdsmässan. Teaterförbundets tombolalotteri och folkfester samlar in pengar till en allmän fond till skådespelares hjälp.

1944 – Teaterförbundets fackorganisation går in i TCO.

1946 – Teaterförbundet startar en egen a-kassa.

1950 – Internationella skådespelarunionen FIA bildas.

1956 – Teaterförbundet förvandlas från självhjälpsorganisation till modernt fackförbund. Medlemmarna avsätter pengar till en stridskassa.

1959 – Teaterförbundet är med och bildar Konstnärsorganisationernas samarbetsnämnd, KLYS.

1960 – ATP-konflikt med SR. Vem ska betala pensionspengar för frilansare? Strejkvarsel i november 1960. SR till reträtt.

1961 – Utövande konstnärer får rättsligt skydd för sina prestationer enligt upphovsrättslagen.

1963/64 – 111-dagarsstrejk mot SR och SVT. Ett elddop för organisationen. TCO stöjer beslutet. KLYS ansluter sig. Striden står mellan SR och kulturarbetarna. Strejken blir ekonomiskt och psykologiskt viktig för medlemmarna.

1967 – Frilanssektionen bildas

1969 – Teaterförbundet är med och bildar Teatercentrum.

1971 – Teaterförbundet är med och bildar Danscentrum.

1972 – Artistkatalogen kommer ut för första gången.

1974 – Teaterförbundet i fronten för frilansarnas villkor! Stockholms stad vill använda fria grupper, men inte betala sociala avgifter. Strejk på barnteatersidan. Stockholm stad ger med sig.

1975 – Strejk i 90 dagar mot ”Mina drömmars stad” samt blockad mot flera planerade filminspelningar. Teaterförbundet får rätt till upphovsrättsliga ersättningar.

1982/83 – Privatteatrar och institutionsteatrar kräver att anställda ska tvingas medverka, utan extra ersättning, när teaterföreställningar spelas in på video. Konflikt, de tvingas backa från sitt förslag.

1993 – Teaterförbundets servicebolag bildas för att ge frilansande egenföretagare bättre stöd.

1994 – Förbundet omorganiseras, yrkesavdelningarna bildas. Jämställdhetsprogram utarbetades till stämman.

1995 – Upphovsrätt Scen & Film bildas.

1998 – Teaterallians bildas. Därefter Dansallians 2006 och Musikallians 2009.

2003 – Faktureringsservice till de som inte vill bli egenföretagare. (Avvecklades 2020)

2004 – Omställningsavtal för Trygghetsrådet TRS utvecklas till att omfatta också visstidsanställda och stöd till kompetensutveckling.

2005 – Frilansare omfattas av avtalspensioner och försäkringar inom alla områden där Teaterförbundet har kollektivavtal.

2009 – Teaterförbundet kräver i boken ”Tagning eller tystnad” att staten ska ta huvudansvar för svensk filmpolitik.

2011 – Teaterförbundet tar fram en arbetsmiljöundersökning av filmområde, ”Alla mår bra?”.

2012 – Kulturkraft – kompetenskraft i Skåne och Västra Götaland vidgas också till Stockholm.

2015 – Ett nytt pensionsavtal för scenkonstinstitutioner förhandlas fram

2016 – SOKstiftelsen, scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsstiftelse startar

2018 – En partsgemensam kommission mot sexuella trakasserier inom scenkonsten tillsätts

2021 – Teaterförbundet för scen och film byter namn till Fackförbundet Scen & Film