Koreografer

Välkommen till undergruppen Koreografer inom Dansavdelningen! Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket som koreograf.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta oss gärna.

Linda Forsman       linda@korda.org
Britta Olsson           britta.kristina.olsson@gmail.com

Scen & Films kansli,
Medlemsrådgivningen:
Telefon 08 441 13 00, e-post medlemsradgivning@scenochfilm.se

Kontakt