Moms på kulturområdet

I Sverige har vi tre skattesatser för moms: 25 procent, 12 procent och 6 procent. Det finns också vissas verksamheter som är momsbefriade.

Ingen moms
Gage på artistframträdanden är momsfria om artisten

  • är en utövande konstnär
  • framträder inför publik
  • framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen.

Exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt är sångare, musiker, dansare, skådespelare, recitatörer och dirigenter. Också om flera utövande konstnärer uppträder tillsammans, till exempel en orkester eller en teatergrupp, är framförandet momsfritt om det är artisten som säljer föreställningen.

6 eller 25 procents moms
Det arbete som görs av till exempel regissörer, repetitörer eller scenografer sker vanligtvis inte inför publik. Deras ersättning är därför inte momsfri. Då gäller reglerna för 6 eller 25 procent moms. Filminspelning och inspelning eller direktutsändning i radio eller TV räknas inte som framträdande inför publik.

Får en utövande konstnär ersättning för ett sådant framträdande så räknas det som ersättning för upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätt. Skattesatsen är då 6 procent.

Momsavdrag
Köper du varor och tjänster för din momspliktiga verksamhet har du rätt att dra av momsen på inköpen. Du måste då ha fakturor eller kvitton som styrker dina avdrag. Om du inte tar ut moms för att tjänsten är momsfri, får du inte heller dra av den moms som du betalat för dina inköp till verksamheten. Den momsen blir istället en kostnad i din verksamhet.

Har du kostnader som avser både momspliktig och momsfri verksamhet får du avgöra avdrag som motsvarar användningen i den momspliktiga verksamheten.

Läs mer på Skatteverkets webbplats om  Momssatser och undantag från moms.