För lokalavdelningar

Om ni som lokalavdelning inom scenområdet förhandlar avtal om digitalt tillgängliggörande enligt bilaga 7 i institutionsteateravtalet är det viktigt att ni säkerställer att Upphovsrätt Scen & Film får all information som behövs för att kunna samla in, fördela och betala ut ersättningen. Lägg därför till följande skrivelse i avtalen:

”All för administrationen nödvändig information såsom, men inte begränsat till, personnummer, mailadress, gagesumma mm, framgår av, och ska tillhandahållas på, Scen & Films blanketter i den vid var tid mest aktuella versionen som finns för påseende och nedladdning på Scen & Films hemsida. Administrationsavgift utgår med 3%.”