Partsgemensamt arbete för jämställdhet och likabehandling

Efter Metoo hösten 2017 var det angeläget för Fackförbundet Scen & Film och Svensk Scenkonst att partsgemensamt arbeta fram metoder och verktyg för att skapa arbetsplatser där trakasserier inte uppstår. En oberoende kommission tillsattes och i april 2018 presenterades en rapport. Kommissionens slutsatser och förslag lade grunden för ett fortsatt arbete inom ramen för ett gemensamt projekt för inkluderande arbetsplatser inom scenkonsten. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som leds av en projektledare.

Branschen har särskilda förutsättningar där scenkonstens aktörer omfattas av personer vars roller och sammanhang ofta byts ut. Branschen är liten och arbetsrelationer kan upplösas och återbildas i samma eller delvis nya konstellationer. Det innebär att det är utmanande både ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv att ta sitt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön över en längre tid.

Projektet samarbetar med det partsgemensamma rådet för jämställdhet och likabehandling som parterna bedrivit sedan 2012. Projektet tar hjälp av rådet för att ta fram idéer på aktiviteter och metoder som kan vara ett stöd i arbetet att skapa inkluderande arbetsplatser inom scenkonsten.

Aktiviteter som projektet har gjort under 2019 och 2020 är bland annat en turné bland scenkonstens verksamheter i Sverige våren 2019, flera seminarier på Folk och Kultur 2018-2021, samt flera seminarier i Almedalen 2018 och 2019.