Medlemskap för egenföretagare

Det finns många goda skäl till varför du som är egenföretagare ska vara medlem i Fackförbundet Scen & Film.

Du får:

  • Tillgång till yrkes- och branschkunskap
  • Stöd i löne- och villkorsfrågor
  • Rätt till juridisk hjälp
  • Bra försäkringar och andra medlemsförmåner
  • Möjlighet att påverka kultur- och mediepolitiken
  • Riktad information till egenföretagare

Läs mer om detta i dokumentet ”Medlemsförmåner Egenföretagare” som finns att ladda ner här intill.

Du som arbetar som egenföretagare kan bli ordinarie medlem på samma villkor som alla andra (Vem kan bli medlem?).

SCEN & FILMS SERVICEBOLAG

Som egenföretagare kan du också välja att bli medlem i Scen & Films Servicebolag. Som ansluten till Servicebolaget har du samma rättigheter och skyldigheter som andra medlemmar i förbundet. Fördelen är att du kan dra av serviceavgiften i din rörelse.

Medlemsavgiften

som egenföretagare delas upp i två delar, dels en avgift till Scen & Film som för år 2021 är 160 kr per månad och dels en serviceavgift till Servicebolaget på 216 kr per månad.

Avgiften till Servicebolaget

är avdragsgill i näringsverksamheten liksom momsen på denna (54 kronor). Det innebär att bruttoavgiften per månad är 430 kr men efter skatt så är nettokostnaden för denna form av medlemskap lägre än för ett traditionellt medlemskap om din näringsverksamhet har en nettointäkt på mer än 300 000 kr om året och denna är momspliktig.

Är du redan medlem i Scen & Film,

men vill också bli medlem i Servicebolaget? Fyll i blanketten ”Anmälan om anslutning” och skicka till Scen & Film.

Är du INTE medlem i Scen & Film sedan tidigare?

Använd den vanliga medlemsansökan till Scen & Film, och kryssa för att du också vill vara medlem i Servicebolaget.

Här kan du läsa mer om Servicebolaget.