Stallet

Gårdshuset på Kaplansbacken 2, som kallas Stallet, ägs av Höstsol och fyller en viktig funktion som samlingslokal och mötesplats. Stallet kan hyras av medlemmar i Fackförbundet Scen & Film eller organisationer som är knutna till Höstsol eller Scen & Film.

Uthyrning

Stallet hyrs huvudsakligen ut för mötesverksamhet för organisationer som är knutna till Höstsol eller Scen & Film samt mindre tillställningar för medlemmar i Scen & Film enligt givna kriterier.

Särskilt tillstånd för hyra av Stallet för andra ändamål kan ges av Höstsols styrelse.

Lokalen rymmer max 40 personer vid sittande bord och max 50 personer vid öppen mottagning. Den som är mötesansvarig ansvarar för att reglerna för uthyrning följs.

Regler för vad som gäller vid uthyrning har fastställts av Höstsols styrelse och delges mötesarrangören vid bokning.

För förfrågningar om hyra av Stallet kontakta Roger Kero på Scen & Films kansli, per telefon 08 – 441 13 00 eller per e-post  info@scenochfilm.se

Biblioteket

På Stallets övre planet ligger Höstsols och Scen & Films bibliotek med ca 3 500 volymer skönlitteratur och teaterhistoria.
Bibliotekarie är Stig Ekstam, som med undantag av sommarmånaderna håller öppet varje måndag mellan 13.00 – 15.00.