Vi är alla i tjänst hos konsten

En bok om Scen & Films långa historia, som tar upp olika aspekter av förbundets arbete, det fackliga förhandlingsarbetet, kampen om upphovsrätt, samhällspolitiskt påverkansarbete och internationellt samarbete.

Fackförbundet Scen & Film har verkat i 130 år, merparten under namnet Svenska Teaterförbundet. De sociala, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för scen- och filmområdet har under denna tid på omvälvande sätt förändrats. Beständigt har emellertid varit de sköra infrastrukturerna och att de professionellt yrkesverksamma levt under osäkra villkor.

Förbundet har därigenom inte endast en facklig roll. Den har också en social och humanitär funktion samtidigt som den arbetar för att stärka grunderna för scen och film. De första femtio åren låg tyngdpunkten på de sociala och humanitära delarna. De fackliga fanns med men tog fart först efter att Fackorganisationen inrättades 1944. Och utöver att driva på för ökade resurser till scen- och filmbranschen har förbundet, bland annat genom sitt jämställdhetsarbete, bidragit till att göra den mer inkluderande och relevant.

Av medlemmarna har endast 10-15 procent fasta jobb. Den stora majoriteten arbetar som frilansare med visstidsanställningar, men en växande grupp som frilansande egenföretagare eller så kallade kombinatörer. En framtida utmaning är att skapa bra villkor och utvecklingsmöjligheter oavsett anlitandeform. Den skarpa åtskillnad mellan anställda och företagare som präglar regelsystemen är främmande för de flesta frilansare. Vilket speglas i bokens titel, det är yrket och det konstnärliga arbetet som står i förgrunden.


Historikens författare Jaan Kolk var under åren 1997 till 2015 förbundsdirektör för det som då bar namnet Teaterförbundet/för scen och film.

Boken är utgiven på Atlas förlag.