Arkiv - Förbundsordförande

Senaste inläggen från Arkiv

2021

”Äntligen öppnar salongerna”

2021-09-20 ”HÖSTEN ÄR MIN VÅR, ty då öppnar teatern igen”, som Strindberg sa. Det har väl aldrig varit mer sant än i år då vi äntligen kan planera för en öppning av våra biografer, scensalonger ...

Särskilda satsningar krävs för att bevara kompetens i branschen

2021-06-15 På en presskonferens i slutet av maj fick vi veta hur regeringens plan för att avveckla restriktionerna ser ut. Om allt går som planerat ska restriktionerna vara borta i september. När vi går ...

Gränsen mellan scen, salong och skärm kommer fortsatt att utmanas

2021-05-14 I MÅSEN AV TJECHOV beklagar sig Konstantin över teaterns slentrian och kräver nya former, annars kan det vara. Den gamle Sorin replikerar: Man kan inte vara utan teatern. Jag ger båda rätt. Al...

Valet kommer att handla om public service och kultur

2021-04-15 SKA KULTUREN BLI en valfråga 2022? Kanske är det utifrån mitt uppdrag som jag tycker att kulturfrågorna tar en allt större del i samhällsdebatten, och jag ser tre skäl till att de kommer att ta...

Pandemin blottar flera brister

2021-03-04 ”När ska det här ta slut? Jag längtar tills det blir som vanligt igen!” Jag hör det sägas varje dag i olika sammanhang. Det som skulle vara över på några månader, i värsta fall, har biti...

2020

Tillsammans härdade vi ut år 2020

2020-12-15 När jag summerar året som gått hittar jag inget bättre begrepp för 2020 än annus horribilis. Vi har inte kunnat samlas kring religiösa högtider, politiska manifestationer eller konstnärlig...

Det finns ingen balans för kulturen

2020-11-05 I EN POLARISERAD TID där allt verkar vara under omförhandling – samtidigt som vi genomlider en pandemi – funderar jag på begreppet balans. Vad menas med en ”balanserad arbetsmarknad” och ve...

Teaterförbundets nya namn ska inkludera scen och film

2020-09-30 Det har varit väldigt tufft för våra arbetsgivare, och många av förbundets medlemmar. Majoriteten av oss är frilansare, antingen som visstidsanställda eller egenföretagare och i mars försvann...

Svek att inte erbjuda trygghet till dem med enskild firma

2020-06-16 CORONAKRISEN HAR DRABBAT alla, men på olika sätt. De som hade det tufft innan krisen har det än tuffare nu. De villkor som regeringen satt för krispaketen träffar väldigt olika beroende på vilk...

En ljusglimt att fler organiserar sig

2020-05-11 I TIDER AV KRIS och konflikt behöver vi den konstnärliga gestaltningen som allra mest. För att bryta tänkandet. För att komplicera, reflektera och fördjupa. För att underhålla. För att skapa ...

Corona visar kulturbranschens sårbarhet

2020-03-30 I SKRIVANDE STUND står vi inför den största nedsläckningen av civilsamhället i modern tid. Det är förstås oerhört allvarligt för alla branscher, men den redan utsatta kultursektorn drabbas s...

Har du en arbetskamrat som inte är medlem i facket? Fråga varför

2020-02-26 TILLSAMMANS MED ALLT som finns att oroa sig över, gläds jag åt att Teaterförbundet för scen och film fortsätter att växa, och att TCO som vi är en del av idag har över 1,4 miljoner medlemmar!...

2019

Vi förväntar oss nödvändiga investeringar i konstnärspolitiken

2019-11-05 Representationen på våra scener och framför kameran måste bli bättre. Sverige behöver en större variation av berättelser och uttolkare. Det finns många starka initiativ för att inkludera fle...

En grön omställning krävs

2019-09-23 I ÅR FIRAR TEATERFÖRBUNDET för scen och film sina första 125 år. Vi inledde hösten med en fantastiskt fin fest för alla medlemmar – tack till alla som var där! Ni som inte kunde komma kan g...

Det behövs visioner – inte reaktioner – när det fria ordet är under attack

2019-06-27 UNDER VÅREN HAR kravet att 1 procent av statsbudgeten ska gå till kulturen fått nytt liv. För alla oss som arbetar med kultur är det ett ödmjukt krav med tanke på hur det ser ut i verkligheten....

Den svenska filmpolitiken – en saga inför det nya året

2019-02-14 Filmpolitiken flyttade in i Filmhuset i Stockholms utkant. Hit kom ofta filmbranschen på besök för att förverkliga sina idéer. (Det här gällde främst den del av branschen som bodde i Stockholm...

2018

Det som sker mot en sker mot oss alla!

2018-11-09 VARFÖR SKA NÅGON bo i Örebro? Länsteatern i Örebro har varslat hälften av den konstnärliga ensemblen om uppsägning. Ledningen menar att anslagen urholkats under lång tid, samtidigt som löne...

Kampen för modern upphovsrätt allt viktigare

2018-10-01 EFTER EN HET SOMMAR har hösten kommit igång på allvar. Den här hösten har jag sett fram emot, det är nu mitt nya uppdrag som ordförande börjar på riktigt. På Riksstämman i juni togs de b...

Förpassa tystnadskulturen till historien!

2018-03-26 SÅ VAR DET ÄNTLIGEN DAGS! En dag vi väntat på. Att få ta del av arbetet som Teaterförbundet tillsammans med Svensk scenkonst initierade redan dagen efter det första svenska metoo-uppropet. I...

”Jag ser fram emot ett starkt filmår, även 2018!”

2018-02-12 DET ÄR OERHÖRT GLÄDJANDE att kunna berätta att den oberoende gransknings- och åtgärdskommission som Teaterförbundet och Svensk scenkonst tillsammans tillsatt nu är presenterad och har börjat ...

Nu ska vi uppnå resultat mot trakasserier!

2018-01-02 #metoo, #tystnadtagning, #visjungerut, #tystdansa, #metoobackstage fortsätter! Uppropen pågår och vi är alla med om en enastående folkrörelse som vi inte sett maken till när det gäller att ly...

2017

”Alla former av kränkande maktutövning måste upphöra”

2017-11-13 Det kan aldrig sägas för många gånger: Sexuella trakasserier är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet...

Investeringarna i kulturen är glädjande

2017-10-02 ”En historiskt stor investering” kallar kulturminister Alice Bah Kuhnke de satsningar som görs i den nu presenterade höstbudgeten. Satsningen på den fria scenkonsten, enskilda konstnärer men ...

Tack alla ni som spridit kunskap på Scenkonstbiennalen!

2017-06-20 STOLT, OMÅTTLIGT STOLT känner jag mig efter veckan i Norrköping där den 13:e Scenkonstbiennalen gick av stapeln. Alla Teaterförbundets yrkesavdelningar (inom scenkonstområdet) arrangerade spänn...

Ett samhälle utan kultur är fattigt – upp till bevis nu, politiker!

2017-03-21 Kulturområdet tillhör ofta de ständiga ”förlorarna” eller åtminstone det område som i år inte får några särskilda satsningar. Teaterförbundet för scen och film arbetar oförtrutet med ...

Jag är optimist – finns viljan att utreda våra villkor finns hopp!

2017-02-03 År 2017 är första året med en helstatlig filmpolitik, det gamla filmavtalet finns inte längre. Att Teaterförbundet välkomnar detta är ingen nyhet men nu är det dags att också ge den ett inne...

2016

Stort tack för ert engagemang!

2016-12-21 Våren präglades av ett stort antal kollektivavtalsförhandlingar. Teaterförbundet förhandlar med olika motparter cirka 15 olika avtal inom scen, film, tv och media, tal- och ljudböcker, och även...

Många ljuspunkter i höstmörkret!

2016-11-08 De från början tre råden har utökats till fyra, och Teaterförbundet har plats för representation i tre av dessa. Det känns oerhört bra att vårt arbete för detta gav resultat. I skrivande stu...

Vi behöver dig för att vara visionära och pådrivande

2016-09-22 Det man vill att jag ska prata om är vikten av kollektivavtal. Till skillnad från Sverige med sin långa tradition av ”den svenska modellen” så står Polen utan motpart – det finns ingen cent...

Tack alla för ert arbete med att skapa bättre villkor

2016-06-13 Teaterförbundets yrkes- och lokalavdelningar är aktiva och genomför sina årsmöten med många intressanta och roliga teman. Viktiga för yrkesgruppen – ett bra sätt att göra årsmöteshandling...

Samverkan med våra motparter gör oss starkare

2016-05-04 Alla goda argument för en bättre framtid måste upprepas gång efter annan. Men utan detta politiska arbete skulle våra positioner pressats ännu längre bak. Vi har tagit fram fem punkter som t...

”Vi måste alla bli synliga i framtidens filmpolitik”

2016-03-18 DEBATTEN OM EN kommande filmpolitik och dess finansiering är i full gång. Ett besked har nu kommit från kulturministern att det blir en proposition till riksdagen i slutet av mars. Nyligen arranger...

Det normkreativa arbetet prioriteras!

2016-02-05 TROTS ATT DET REDAN ÄR FEBRUARI upplever jag fortfarande känslan av att stå inför ett nytt år. Efter alla helger fortsätter arbetet med kommande film- och scenkonstproduktioner. Vad kommer att b...

2015

Mycket arbete krävs inför det nya året!

2015-12-04 EFTER BESÖK PÅ RIKSDAGENS KULTURUTSKOTT tillsammans med Sveriges Filmregissörer, Dramatikerförbundet och Oberoende filmares förbund (OFF), där vi förklarat att det är oerhört viktigt för oss...

Nu samarbetar vi för att rädda den fria scenkonsten!

2015-10-26 ”DEN HÄR FÖRESTÄLLNINGEN kan komma att förändra ditt liv”. Rösten hörs i den mörka salongen på 20-års jubilerande Skånes dansteater. Att en konstnärlig upplevelse kan vara livsavg...

Det blir en het filmhöst!

2015-09-17 DET KOMMER ATT BLI EN HET FILMHÖST, lita på det! Det märktes redan efter det att kulturministern i maj meddelade att det otidsenliga filmavtalet ska upphöra och en ny filmpolitik byggas upp. Teate...

Vi ser fram emot en ny filmpolitik!

2015-06-15 VÅR KULTURMINISTER ALICE BAH KUHNKE börjar visa framfötterna! Det är bra, för hela vår scen- och filmbransch väntar på många besked om hur regeringens kulturpolitik ser ut. Vilka är visioner...

Flera ljusa nyheter för TFs medlemmar

2015-05-12 BERÄTTELSEN OM SCENKONSTPENSIONERNA är en lång och segdragen historia, som pågått i närmare 20 år. Att Teaterförbundet nu undertecknat ett avtal med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst ...

”Vi vill se en filmvision med både bredd och spets”

2015-04-10 ÄR RYKTET OM institutionsteaterns död betydligt överdrivet? Så ställs frågan en debattkväll på Borås stadsteater en måndag i mars dit jag är inbjuden av teaterns ledning. Tanken är att j...

Tala med dina kollegor om facket!

2015-03-02 ”FACKET LOCKAR ALLT FLER” står det att läsa i Dagens Nyheter. Att unga idag inte vill engagera sig är en myt, menar artikelförfattaren och fortsätter ”till medlemsökningen bidrar förstås...

Film- och scenkonst ska spegla samhället vi lever i!

2015-01-26 ”FINNS PROLONGERINGSSOFFAN KVAR 2015?” Jag får frågan av en journalist i början av året, utifrån ett radioprogram där två välkända skådespelare talar om den tid då kvinnliga arbetssöka...

2014

Vi vill ha en respektfull dialog

2014-10-17 ÄNTLIGEN STOD DEN NYA statsministern i talarstolen för att läsa upp sin regeringsförklaring och offentliggöra namnet på vår nya kulturminister. Spekulationerna hade varit många och inga riktig...

Vi väntar oss en aktiv kulturpolitik!

2014-09-12 UNDER POLITIKERVECKAN i Almedalen hördes många kollegor sucka: ”Inte ett enda ord om kultur i partiledarens tal!” Och visst var det så. Det som lyftes fram var så kallade tyngre frågor. Våra...

Samma solidaritet nu som då!

2014-07-07 I ÅR, 2014, FYLLER TEATERFÖRBUNDET 120 ÅR! Och vi kan tacka skådespelaren Emil Petterson för det. Platsen för Teaterförbundets upprinnelse är legendarisk: vid Nybroplan i Stockholm, på samma...

Mångfaldscheck gör skillnad

2014-05-26 ”Vi kan verkligen göra skillnad” – tänker jag när jag deltar i ett panelsamtal under branschdagarna som arrangeras av Svensk Scenkonst, vår motpart på institutionsteatersidan, i Umeå i maj...

Fördubbla anslagen till den fria scenkonsten!

2014-04-23 Våren och försommaren är festivalernas tid för scenkonsten. Redan nu har arbetet startat för den stora scenkonstbiennalen i Malmö 2015. Urvalskommitté och programgrupp är tillsatta av Svens...

Teaterförbundet verkar för alla!

2014-03-18 ”SKOJAR DU MED MIG?” frågar jag och får svaret ”Nej, det är faktiskt sant!” Jag samtalar med en av våra mest folkkära skådespelare och artister, och hon berättar för mig att i början ...

Jo, vi är till för alla inom film och tv!

2014-02-06 Det kom ett brev till mig och Teaterförbundet, i början av året, med frågan ”Är Teaterförbundet verkligen till för de som jobbar med tv och film?” Avsändare var en person som varit medlem ...

2013

Det är nu vi beslutar om framtiden

2013-12-02 BER OM URSÄKT, men jag måste inleda med en gammal klyscha: ”Det är inte klokt vad tiden går”! Men ibland är det alldeles sant. Om bara ett halvår (den 14–16 juni 2014) är det dags igen f...

Systemet fungerar inte för fri scenkonst

2013-10-21 SISTA MÅNDAGEN I SEPTEMBER kallade Teaterförbundets regionråd i Stockholm till möte. Rubriken var ”Finns det en framtid för den fria scenkonsten i Stockholm?” Bakgrunden var att flertalet fri...

Jag är stolt över våra röstskådespelare!

2013-09-09 NÄR VÅR DOTTER VAR LITEN reste vi många somrar i Frankrike, bodde på olika hotell och vaknade varje morgon av ljudet från tecknade serier. Alla dubbade – det är en stor arbetsmarknad för fran...

Kvalitet är inte gratis!

2013-06-19 UTANFÖR KULTURHUSET SPIRA i Jönköping sticker två huvuden upp ur gräsmattan. Nergrävda – det är ganska kallt ute. En stark röst dånar från en högtalare. Vad är detta? En installation nat...

Tack!

2013-06-13 Det är med stor glädje jag mottar beskedet att vi nu också har tecknat kollektivavtal med dubbningsföretagen SDI Media och Dubberman och att vi nu kan blåsa av konflikten som varat i sju veckor....

Härligt med alla hejarop!

2013-05-08 ”Vet du vem som ringde mig igår?” Jag får frågan av en kollega jag möter. ”Nej”, vem? svarar jag.” ”Ett av de stora dubbföretagen som frågade om jag var medlem i Teaterförbu...

Var finns logiken, Sjöstedt?

2013-04-09 PREMIÄRFÖRESTÄLLNINGEN HAR GÅTT BRA – tycker vi – och skålar som vanligt med lite bubbel efteråt. Alla är glada, en inspirerande repetitionsperiod är över och nu ska vi varva ner med lite...

Annat ljud i skällan på scensidan

2013-03-04 UNDER GÖTEBORGS FILMFESTIVAL arrangerade Teaterförbundets filmavdelning ett välbesökt seminarium med titeln ”Filma, sova, leva”, och som handlade om arbetsmiljö och säkerhet på filminspelni...

Tänk om, tänk rätt!

2013-02-23 När Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt i höstas angrep Dramaten och Kungliga Operan i Svenska Dagbladet, så var det uppenbarligen bara en förövning inför de planer som hon har för ...

Konstnärliga framgångar kontrasterar torftig kulturpolitik

2013-01-28 Teaterförbundet har en lång historia, vi bildades redan 1894, då mer som en sammanslutning mellan teaterchefer för att värna och stödja mindre bemedlade skådespelare – inte minst stöd till ...

2012

Glada nyheter om kulturkraft och privatkopiering

2012-12-05 I slutet av 70-talet arbetade jag på regionteatern i Västernorrland, då belägen i Härnösand. Teatern hade startat 1972 och var verkligen ett gemensamt arbete av den grupp som fanns med från bö...

”Frilansare ska ha samma villkor som andra”

2012-10-22 FÖR 19 ÅR SEDAN samlades sex personer i en källare i London. Närmare bestämt i en lokal tillhörande det brittiska skådespelarförbundet British Equity. En av dessa var Teaterförbundets förre ...

”Vi vill sprida svensk scenkonst utomlands!”

2012-09-07 På det nordiska teatermötet i Reykjavik i slutet av augusti sitter jag på den lilla scenen på Nationalteatern och lyssnar till ett antal läsningar av nordisk dramatik. Ett hundratal deltagare fr...

En allvarlig situation för Wermland Opera

2012-08-24 Wermland Opera är en regional resurs med starkt konstnärligt genomslag, senast genom den nationellt och internationellt uppmärksammade Nibelungens Ring. Wermland Opera har visat att det går att pr...

Kulturen behövs i Almedalen

2012-07-16 Några dagar innan avfärd till politikerveckan i Almedalen blir jag uppringd av en journalist som frågar om kulturens plats har ökat i Almedalen, och jag svarar ja! Teaterförbundet har deltagit...