Dubbelanslutning

Fackförbundet Scen & Film har tecknat avtal om dubbelt medlemskap med andra fackförbund inom TCO och SACO för att ge stöd till medlemmar som av olika skäl har behov av hjälp från mer än ett förbund. Avtalen innebär att du blir fullvärdig medlem i båda förbunden. För närvarande finns avtal med nedanstående förbund.

Sveriges Lärare

Med Sveriges Lärare finns ett avtal om dubbelt medlemskap för medlemmar i Scen & Film som uppfyller medlemskraven för båda förbunden. Avtalet omfattar samtliga yrkesavdelningar inom Scen & Film. För Dramapedagoger finns en särskild överenskommelse som innebär att Sveriges Lärare alltid är primärförbund.

För dig som uppfyller medlemskraven hos Scen & Film och Sveriges Lärare ansöker du om medlemskap hos Sveriges Lärare och gör en intresseanmälan om dubbelanslutning som ska godkännas av Scen & Film. I annat fall görs ansökan hos Scen & Film.

Är ditt huvudförbund Sveriges Lärare ingår en inkomstförsäkring.

Sveriges Skolledare

Med Sveriges Skolledare finns ett avtal om dubbelt medlemskap för medlemmar i Scen & Film som uppfyller medlemskraven för båda förbunden. Avtalet omfattar samtliga yrkesavdelningar inom Scen & Film.

Fackförbundet Vision

Fackförbundet Vision är verksamma inom kommuner, landsting och kyrkan. En del av Scen & Films medlemmar arbetar på arbetsplatser där Scen & Film inte har avtal utan Vision tecknar avtalen. Med Vision finns därför ett avtal om dubbelt medlemskap för medlemmar i Scen & Film som helt eller delvis arbetar på arbetsplatser där Visions avtal tillämpas på arbetsplatsen. Ansökan görs hos Scen & Film.

Dubbelanslutning för chefer inom Vision

Arbetar du som chef på en institutionsteater? Med Vision finns även ett avtal om dubbelt medlemskap för chefer som arbetar på institutionsteatrarna. Det dubbla medlemskapet innebär i dessa fall att du kan få stöd från Visions särskilda ombudsmän för chefer och att du har tillgång till Visions stödmaterial och utbildningar för chefer. Läs mer om Visions chefsverksamhet på www.vision.se/chef

För dig som arbetar som teaterchef och därigenom är förhindrad att vara fortsatt aktiv medlem i Scen & Film, finns möjligheten att kvarstå som passiv medlem i Scen & Film samtidigt som du är aktiv medlem i Vision. Det innebär att Vision företräder dig i alla fackliga sammanhang men att du även fortsättningsvis kan få del av Scen & Films kulturpolitiska arbete. Kontakta Scen & Films medlemsregister om detta är aktuellt för dig.

Journalistförbundet

Med Journalistförbundet finns ett avtal om dubbelt medlemskap för yrkesverksamma personer som arbetar inom båda förbundens avtals- och verksamhetsområden. Den som har huvuddelen av sin yrkesutövning inom Scen & Films område ansöker om dubbelt medlemskap hos Scen & Film. Den som har huvuddelen av sin yrkesutövning som journalist ansöker hos Journalistförbundet. Ansökan ska godkännas av båda förbunden.

Unionen

Med Unionen finns ett avtal om dubbelt medlemskap för den som växlar mellan arbeten inom Scen & Films och Unionens avtals- och verksamhetsområden eller som har anställningar inom båda områdena. Avtalet gäller inte den som enbart är yrkesverksam inom Scen & Films område. Ansökan kan göras både hos Scen & Film och Unionen men ska godkännas av båda förbunden.

Vill du veta mer? Kontakta Scen & Films medlemsregister på telefon 08 441 13 00 eller per e-post: medlemskap@scenochfilm.se