Avtals/Tjänstepension

Alla som bor eller har arbetat i Sverige får lagstadgad pension. Den allmänna pensionen kan kompletteras av kollektivavtalad pension – tjänstepension – som betalas av arbetsgivaren. Inom Fackförbundet Scen & Films område beror den kollektivavtalade pensionen på hos vilken arbetsgivare om du arbetar. När du arbetar på en institutionsteater omfattas du sedan den 1 januari 2015 av en helt ny pensionsordning som beskrivs nedan.

När du arbetar hos andra arbetsgivare gäller den pensionsplan som regleras i det kollektivavtalet. I Scen & Films avtal för SVT/UR, SR/UR, Film-, TV- och videoinspelningsavtalet, fria professionella teater och dansgrupper/koreografer, privatteatrarna, biografområdet och talboksinläsarna ingår Avtalspensionen SAF-LO.

Avtalspension SAF-LO innebär att arbetsgivaren betalar in 4,5 % på din lön från 24 års ålder. Om du från samma arbetsgivare under ett år har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (511 500 kr år 2021) görs en kompletterande pensionsavsättning.

Pensionsbesked från Fora

Varje år får du ett pensionsbesked från Fora, som administrerar pensionerna. I avtalspension SAF-LO bestämmer du själv vem som ska förvalta dina pengar. Gör du inget aktivt val placeras pengarna hos AMF Pension i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd eller familjeskydd. Avtalspensionen från SAF-LO börjar betalas ut utan ansökan från 65 års ålder. I avtalspension SAF-LO finns också en premiebefrielseförsäkring vid sjukdom och föräldraledighet.

Ny pensionsordning på institutionsteatrarna

Vid institutionsteatrarna gäller från den 1 januari 2015 en helt ny pensionsordning. Den innebär att alla anställda som har mer än fem år kvar till pensionsåldern den 31 december 2014 har fått en ny form av tjänstepension. Den heter ITP 1 och ersätter den nuvarande så kallade AIP-avtalet.

ITP 1 är den pensionsplan som också gäller för privatanställda tjänstemän. Det är en väl fungerande pensionsplan med låga avgifter. Grunden för ITP 1 är samma som i det tidigare AIP-avtalet, det vill säga att arbetsgivaren gör en pensionsavsättning med 4,5 % på utbetald lön. Detta gäller från 18 års ålder och oavsett anställningsform, anställningens längd eller yrke.

På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (42 625 kr/mån år 2021) tillkommer en högre pensionsavsättning. Du bestämmer själv hur du vill att din ITP 1 ska förvaltas. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos försäkringsbolaget Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. ITP-planen administreras av Collectum.

Du kan ladda ner en broschyr som ger närmare information om ITP 1. Du kan också gå in på Collectums hemsida för mer information. Observera då att på institutionsteatrarna gäller ITP 1 oavsett ålder.

För den som har mindre än fem år kvar till nuvarande pensionsåldrar den 31 december 2014 fortsätter AIP-planen att gälla tillsammans med den så kallade PISA-förordningen.