Kollektivavtalad Tjänstepension

Alla som bor eller har arbetat i Sverige får lagstadgad pension. Den allmänna pensionen kan kompletteras av kollektivavtalad pension – tjänstepension – som betalas av arbetsgivaren. Inom Fackförbundet Scen & Films område beror den kollektivavtalade pensionen på hos vilken arbetsgivare som du arbetar.

För dig som jobbar inom film, TV, radio, bio och talboksinläsning

I Scen & Films kollektivavtal för SVT/UR, SR/UR Film-, TV- och videoinspelningsavtalet, biografområdet och talboksinläsarna ingår Avtalspensionen SAF-LO.

Avtalspension SAF-LO innebär att arbetsgivaren betalar in 4,5 % på din lön från och med den månad du fyller 22 år. Du tjänar in tjänstepension fram till 66 års ålder så länge du arbetare på ett företag som har avtalspension SAF-LO i sitt kollektivavtal. Om du från samma arbetsgivare under ett år har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (571 500 kr år 2024) görs en kompletterande pensionsavsättning.

Varje år får du ett pensionsbesked från Fora, som administrerar pensionerna. I avtalspension SAF-LO bestämmer du själv vem som ska förvalta dina pengar. Gör du inget aktivt val placeras pengarna hos AMF Pension i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd eller familjeskydd. Avtalspensionen från SAF-LO börjar betalas ut utan ansökan från 65 års ålder. I avtalspension SAF-LO finns också en premiebefrielseförsäkring vid sjukdom och föräldraledighet.

Läs mer på Avtalat (länk: Avtalspension SAF LO – för arbetare | Avtalat.se)

För dig som jobbar inom scenkonst

I Scen & Films kollektivavtal för institutionsteatrar, fria professionella teatrar, fria dansgrupper/koreografer och privat scen ingår tjänstepensionen ITP1.

ITP1 har gällt på institutionsteatrarna sedan 2015 medan för fria professionella teatrar, fria dansgrupper/koreografer och privat scen gäller ITP1 sedan 1 jan 2024.

ITP 1 är den pensionsplan som gäller för övriga tjänstemän inom den privata sektorn. Det är en väl fungerande pensionsplan med låga avgifter. Grunden för ITP 1 är samma som i SAF-LO med 4,5 % på utbetald lön. Utöver det görs ytterligare inbetalning som kallas flexpension. Detta gäller från 18 års ålder och oavsett anställningsform, anställningens längd eller yrke. Du tjänar in tjänstepension fram till 66 års ålder förutsatt att du jobbar på en arbetsplats som har ITP1 i sitt kollektivavtal.

Om du från samma arbetsgivare under ett år har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (571 500 kr år 2024) görs en kompletterande pensionsavsättning. Du bestämmer själv hur du vill att din ITP 1 ska förvaltas. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos försäkringsbolaget Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. ITP-planen administreras av Collectum.

Avtalat kan du läsa mer: (länk: ITP 1 – Allt du behöver veta | Avtalat.se) eller Collectums hemsida för mer information. Observera  att på institutionsteatrarna gäller ITP 1 oavsett ålder.

Specialregler (Astrid Lindgrens värld och Junibacken)

Du som är född 1978 eller tidigare och har en anställning som varar kortare än tre kalendermånader ska istället för att tjäna in till ITP1 få ett särskilt lönetillägg kallat ”Pensionstillägg”. Pensionstillägget som ska utbetalas på slutlön och utgörs av en procentsats på kontant utbetalad lön motsvarande vid varje tidpunkt gällande premier för ITP 1 och Flexpension för scenkonstföretag.

”Pensionstillägg” utgörs 1 januari 2024 av 5,6 % på kontant månadslön. Från 1 april 2024 utgörs pensionstillägget av 5,8 % av kontant månadslön (ITP 1 4,5 % och Flexpension 1,1 % respektive 1,3 %).

Är din anställning längre än tre hela kalendermånader och du är född 1978 eller tidigare omfattas du av ITP2.
Du kan läsa mer om ITP 2 på Avtalat (länk: ITP 2 – Allt du behöver veta | Avtalat.se)

För alla övriga gäller ITP1.