Övriga kollektivavtal

På de här sidorna kan du hitta Scen & Films (f d Teaterförbundets) kollektivavtal för talboksinläsare, cirkelledare samt för kultur i vården.

För varje avtal finner du en kortversion med de viktigaste uppgifterna om löner arbetstider, försäkringar och pensioner med mera. Avtalen i sin helhet kan också laddas ner.