Institutionsteater

Kollektivavtal mellan Fackförbundet Scen & Film och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

Här nedan finns kort information om minimilönerna i Institutionsteateravtalet och gäller från och med den 1 april 2023 till den 31 mars 2025.

Information om pensionsavtalen inom institutionsteatrarna hittar du här.

Institutionsteateravtalet gäller anställda på de offentligt finansierade teaterinstitutionerna samt anställda hos de arbetsgivare som tecknat hängavtal med Scen & Film. Klicka på arbetsgivare som omfattas för att se vilka arbetsgivare som ska följa avtalet.

Avtalet omfattar konstnärlig personal, administrativ personal, tekniska tjänstemän och teaterteknisk personal.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsrådgivningen på medlemsradgivning@scenochfilm.se

Månadslön konstnärlig personal (personalkategori 2a)

Lägst lön per månad från 1.04.2023
Skådespelare, dansare, musikalartist och
övr. konstn. personal
21 840 kr
Ovanstående med relevant högskoleutbildning*
eller 5 års yrkeserfarenhet**
27 557 kr
Sångsolist 23 982 kr
Sångsolist med operahögskola/ 5 års yrkeserfarenhet 27 827 kr
Regissör, koreograf med Teaterhögskola, Danshögskolan,
StDH/ 5 års yrkeserf.
32 387 kr
Scenograf, kostymdesigner med utb. från ex StDH/
5 års yrkeserfarenhet.
28 866 kr
SPV-pensionerade skådespelare, dansare och sångsolister 24 541 kr

* För dansare även Svenska Balettskolan och Balettakademien, för musikalartist även Balettakademien & Performing Art School i Göteborg.
** För dansare 2 års yrkeserfarenhet

Månadslön teknisk och administrativ personal (personalkategori 2b och 2c)

Lägst lön per månad från 1.04.2023
Lägstlön 21 344 kr
Med mer än 5 års yrkesverksamhet 24 194 kr
Med för yrket relevant högskola om 3 år/
5 års relevant yrkeserfarenhet
27 556 kr
För en avtalad visstidsanställning kortare än 1 år      

För anställd med mindre än fem års yrkeserfarenhet

Lägstlön

För anställd med minst fem års yrkeserfarenhet

Lägstlön

 

 

21 994 kr

 

24 844 kr

Lägsta lön per timme för teknisk och administrativ personal är 1/167 av den lägstlön per månad som gäller för sådan personal utan föreskriven utbildning eller yrkeserfarenhet med avtalad visstidsanställning kortare än 1 år.

Ersättning per uppsättning

Regissörer per pjäs

Månadslön enligt individuell överenskommelse (se ovan) samt grundbelopp om lägst.

Från 1.04.2023
1:a uppsättningen 86 246 kr
 8:e uppsättningen 111 072 kr
15:e uppsättningen 137 208 kr

Pjäser understigande 30 minuter samt inslag och arrangemang ersätts enligt individuell överenskommelse.

Vid förhandling om grundbeloppsstorlek ska särskilt regissörens kompetens och erfarenhet beaktas, samt om det är en samproduktion.

För pjäser under 1,5 timme minskas grundbeloppet med 33,3 procent, och för pjäs under 45 minuter med 50 procent. Som instudering och iscensättning medräknas i kvalifikationshänseende uppsättning vid professionell teater.
(I kvalifikationshänseende jämställs två iscensättningar under 20 minuter med en iscensättning över 20 minuter eller en över 45 minuter.)

Frilanskoreograf per dansverk

Månadslön för instudering och iscensättning samt lägst grundbelopp enligt nedan.

Verk över 45 min 55 % av grundbelopp för regissörer
Verk under 45 min 36,7 % av grundbelopp för regissörer
Verk under 20 min 27,5 % av grundbelopp för regissörer

Dansverk under 10 minuter ersätts enligt individuell överenskommelse.


Scenografi och kostym

Från 1.04.2023 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande 1 – 10 medverkande
1:a uppsättningen 86 246 kr 73 309 kr 60 372 kr
8:e uppsättningen 111 072 kr 94 411 kr 77 750 kr
15:e uppsättningen 137 208 kr 116 627 kr 96 046 kr

Enbart scenografi/kostym

 Grundbelopp om lägst från 1.04.2023
Från 1:a uppsättningen 43 558 kr
Från 8:e uppsättningen 55 535 kr
Från 15:e uppsättningen 68 603 kr

Vid förhandling om grundbeloppets storlek ska särskilt scenografens/kostymdesigners kompetens, erfarenhet, antal scenbilder, antal kostymer per medverkande, kostymskissernas karaktär samt om det rör sig om samproduktioner beaktas.

Överenskommelse ska träffas om antal arbetsdagar på teatern efter leverans av skisser och modeller samt om ersättning per arbetsdag.

För scenografi inklusive kostym ska sådan ersättning utgå med belopp motsvarande minst två månadslöner (se ovan under månadslöner). För anställning endast som scenograf eller kostymdesigner 1,5 månadslöner.

Ljus- Ljud-, Mask- och videodesigner

Per pjäs lägst kr/dag från 1.04.2023
1:a uppsättningen 2 925 kr
Efter 15 uppsättningar/ 450 arbetsdagar 4 289 kr

Riksavtalet

Rätt till traktamente?

Fråga: Jag bor i Stockholm och har nu fått ett pjäskontrakt på stadsteatern i Göteborg. Har jag rätt till traktamente och i så fall hur mycket?

Svar: Huvudregeln för rätt till traktamente är enligt Institutionsteateravtalet att den anställde utför sitt arbete mer än 50 kilometer från arbetsgivarens ordinarie tjänsteställe samt övernattar. I institutionsteateravtalet finns ett tillägg till denna huvudregel, som ger anställda med pjäskontrakt rätt till traktamente även de dagar då de på grund av engagemanget måste vistas mer än 50 kilometer från bostadsorten.

Ersättningsnivån är följande. De första 15 dygnen är ersättningen 370 kr. Från 16:e dygnet och upp till 4 månaders anställning är ersättningen 286 kr. Dessutom har du, om teatern inte har ordnat bostad till dig, rätt till nattraktamente med 115 kr i upp till sex månader från anställning. Traktamente enligt undantaget ses som en löneförmån och beskattas därför.

Uppsägning av fast anställning?

Fråga: Jag har varit tillsvidareanställd som ljudtekniker på en länsteater i fem år. Jag funderar på att säga upp mig. Hur lång uppsägningstid har jag?

Svar: Eftersom du arbetar på en teater som omfattas av institutionsteateravtalet så beror längden på din uppsägningstid på hur gammal du är och hur länge du har arbetat på teatern. Om du har varit anställd mer än sex månader på uppsägningsdagen och har fyllt 30 år är uppsägningstiden två månader. Om du har varit anställd mer än sex år och fyllt 30 år är uppsägningstiden 3 månader. För tekniska tjänstemän med föreställningsbunden verksamhet är uppsägningstiden från tjänstemannens sida två månader om han eller hon fyllt 25 år och tre månader om han eller hon fyllt 30 år.

Uppsägning av tidsbegränsad anställning?

Fråga: Jag är anställd som sångare på ett långtidskontrakt. Nu har jag fått ett fantastiskt erbjudande som jag bara inte vill tacka nej till. Hur lång uppsägningstid har jag?

Svar: När man har en tidsbegränsad anställning så är både arbetsgivaren och den anställde bunden den tid man har avtalat om. Det är möjligt att i ett individuellt anställningsavtal komma överens om att den anställde ska ha rätt att säga upp sig och vilken uppsägningstid som då ska gälla. Men har ni inte gjort det så har du ingen rätt att säga upp dig. Naturligtvis ska du försöka förhandla med arbetsgivaren om det här erbjudandet är ett jobb som du så gärna vill tacka ja till. Kanske går det att hitta en lösning som ni båda kan vara nöjda med. Din arbetsgivare vill kanske inte ha personal som de tvingar att stanna.

Angereds Nya Teater
Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn och unga AB
Blåsmusik i Väst
Borås Stadsteater
Byteatern/Kalmar Länsteater
Cirkus Cirkör
Dalateatern
Dansens Hus
Finska Kulturföreningen I Sverige
Folkoperan Aktiebolag
Folkteatern Västra Götaland AB
Giron Sámi Téahter
Gotlandsmusiken
Gottsunda Teater
Gävle Konserthus & Symfoniorkester
Göteborgs Konserthus/Göteborgs Symfoniker
Göteborgs Stadsteater AB
Göteborgsoperan AB
Helsingborg Arena och Scen AB
Kalmar Läns Musikstiftelse
Kulturhuset Stadsteatern AB
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Kungliga Operan AB
Länsmusiken I Örebro AB
Länsteaterföreningen I Södermanland
Länsteatern i Örebro AB
Länsteatern På Gotland
Malmö Live AB
Malmö Opera och Musikteater AB
Malmö Stadsteater Aktiebolag
Moomsteatern
Musik I Dalarna
Musik I Syd AB
Musik I Uppland
Nordiska Kammarorkestern/Scenkonst Västernorrland
Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting
Norrbottensteatern
Norrdans/Scenkonst Västernorrland
Norrköpings Symfoniorkester AB
Norrlands Nätverk För Musikteater och Dans
Norrlandsoperan Aktiebolag
Nya Västanå Teater
Oktoberteatern
Orionteatern AB
Region Blekinge
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland-Härjedalen
Regionteater Väst AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker
Riksteatern
Scenkonst Dalarna
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland Aktiebolag
Scenkonst Öst
Scenvind AB
Skånes Dansteater AB
Smålands Musik & Teater
Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
Stiftelsen Folkteatern I Gävleborgs Län
Stockholms Konserthus
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
Strindbergs intima teater
Teater Halland AB
Teater Västernorrland/Scenkonst Västernorrland
Unga Klara
Uppsala Stadsteater Aktiebolag
Vara Konserthus AB
Västerbottensteatern AB
Västmanlands Teater
Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta
Västra Götalandsregionen
Wermland Opera/Stiftelsen Värmlandsoperan
Ystads Teateraktiebolag
Östgötamusiken