Yrkesavdelningar

Här hittar du kontaktuppgifter till Scen & Films yrkesavdelningar.

 

Artistavdelningen (avd 101)

Pierre Ström
072-520 49 99
pierre@pierrestrom.se

Dansavdelningen (avd 102)

Dansavdelningens styrelse
dansavd@scenochfilm.se

Pedagogavdelningen (avd 103)

Pedagogavdelningens styrelse
pedagoger@scenochfilm.se

Film & TV-avdelningen (avd 104)

Carl Kristoffersson
Anders Rune
filmavdelningen@scenochfilm.se

Teknikeravdelningen (avd 105)

Joakim Ekström
joakim.ekstrom@smot.se

Skådespelaravdelningen (avd 110)

Skådespelaravdelningens styrelse
skadespelaravdelningen@scenochfilm.se

Sångaravdelningen (avd 111)

Sångaravdelningens styrelse
sangaravdelningen@scenochfilm.se

Adm/Prod/Kommunikationsavdelningen (avd 112)

Maria Asserud
maria.asserud@vasterbottenstetatern.se

Musikalartistavdelningen (avd 113)

Musikalartistavdelningens styrelse
musikalartistavdelningen@scenochfilm.se

Scenografi- och kostymavdelningen (avd 114)

Karin Lind
Fridjon Rafnsson
scenografikostym@scenochfilm.se

Ljus/ljud/mask/videoavdelningen (avd 115)

Cais-Marie Björnlod
tf.avd115@gmail.com

Dramaturgavdelningen (avd 116)


Biografavdelningen (avd 117)

biografavdelningen@scenochfilm.se

Sveriges Filmregissörer (avd 118)

Carl Javér
0708-85 54 53
carljaver@gmail.com

Karin Wegsjö
karin@wegsjo.se

Sveriges Scenkonstregissörer (avd 119)

Sveriges Scenkonstregissörers styrelse
scenregi@scenochfilm.se

Yrkesnätverket Casting Directors (avd 199)

Maria Kiisk maria.kiisk@svt.se
Jeanette Klintberg contact@jeanetteklintberg.com