Stipendier att söka

Medlemmar i Fackförbundet Scen & Film kan söka stipendier bland annat  för medverkan i Öppet Arkiv, boendestipendiet i Grez-sur-Loing, stipendier från de humanitära fonderna och stipendium för barn med särskilda behov. Scen & Film ger också stipendier för deltagande i filmfestivaler och scenkonstbiennaler.

Från övriga fonder utses stipendiemottagarna av respektive styrelse/stipendienämnd.

Upphovsrätt Scen & Films stipendier

Upphovsrätt Scen & Film delar årligen ut 20 stipendier à 20 000 kronor. Stipendierna grundas på upphovsrättsersättningar som inte gått att fördela individuellt och kan sökas av skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer, koreografer, filmfotografer, scenografer, kostymdesigner och animatörer.

Stipendier kan sökas av dem som under ansökningsåret är 55 år eller äldre och har medverkat i biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.

Läs mer på Upphovsrätt Scen & Films sida.


Grez-sur-Loing

Scen & Film och Upphovsrätt Scen & Film delar varje år ut stipendier som innebär två veckors boende i maj eller oktober, på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing, samt ett resestipendium på 8000 kronor. Hôtel Chevillon ägs av Grez-stiftelsen.

Läs mer om hur du ansöker här.

Grez-sur-Loing är en liten by som ligger ett par timmar utanför Paris i Frankrike. Flera svenska konstnärer har genom åren bott på Hôtel Chevillon. Mer information om platsen hittar du på Grez-stiftelsens hemsida.

Stipendiet kan sökas vid två tillfällen under året, av en medlem i Scen & Film som är upphovsperson/utövare.

Under maj erbjuds boende i lägenhet nr 1 (Augusti Strindberg-lägenheten) som är en dubblett. I denna bostad kan stipendiaten ta med en närstående under perioden utan extra kostnad. Ansökan för vistelsen i maj är öppen 1 oktober-15 november. Besked till stipendiemottagarna lämnas i februari månad.

Under oktober erbjuds en enrumslägenhet 4 (Julia Beck-lägenheten) avsedd för en person. Under oktobervistelsen finns även möjlighet till en separat arbetslokal/ateljé C. Ansökan för vistelsen i oktober är öppen från 1 april-15 maj. Besked till stipendiemottagarna lämnas i juni månad.

Ansökan

Du ansöker under Stipendier genom att logga in på Mina Sidor

I din ansökan ska du ange namn, yrke och kontaktuppgifter. Det ska också framgå att du är upphovsperson och vad för konstnärligt arbete vistelsen planeras att användas till.

Ansökan avser två veckor, och du anger vilken del av månaden du vill söka för.


Medverkan i Öppet Arkiv

Scen & Film fördelar stipendier till utövande konstnärer och upphovspersoner som arbetat med program som funnits på SVT:s sida Öppet Arkiv åren 2016 – 2018.

Stipendiet är skattepliktigt.

Läs mer om hur du ansöker här.

Stipendiets ändamål ska gå till konstnärlig fördjupning i form av resebidrag, projektbidrag eller kompetensutveckling. I ansökan beskriver du hur du vill använda stipendiet.

Stipendierna kan enbart sökas av de som har medverkat i eller arbetat med tv-program som fanns på SVT:s sida Öppet Arkiv under åren 2016, 2017 och 2018. På ansökningssidan finns listor över vilka program det gäller.

Stipendierna grundas på upphovsrättsersättningar som inte har varit möjliga att fördela individuellt.

Du ansöker om stipendiet på denna sida.

Ansökan är öppen mellan 15 november och 8 januari 2024.


Humanitära fonder
Förbundet har två fonder med samma ändamål som samförvaltas. Fonderna har för ändamål att lämna understöd åt behövande personer som är medlemmar i Scen & Film.

Läs mer om hur du ansöker här

Skriv några rader om varför du behöver understöd, och bifoga namn och kontaktuppgifter.

Skicka din ansökan per e-post till info@scenochfilm.se eller per post till

Humanitära fonderna
c/o Scen & Film
Box 12710
112 94 Stockholm


Sök stipendium till barn med särskilda behov
Scen & Film förvaltar en rad stipendier som fördelar medel enligt fonden stadgar.

Walter och Lena Fuchs barnfond fördelar stipendier till barn med funktionsvariationer, eller för att möjliggöra deltagande i teater, sång, musik, dans eller övrig utvecklande verksamhet för dessa barn.

Vill du söka medel ur denna fond skriver du ner några rader om vad du vill använda stipendiet till (max en A4), samt kontaktuppgifter och skicka per mejl till info@scenochfilm.se eller per post till Scen & Film, Box 12710, 112 94 Stockholm.