Styrelse

Pierre Ström, ordförande
Anne-Marie Möller, styrelseledamot
Gay Lundin, styrelseledamot

Minna Krook, valberedning
Sara Andersson, valberedning

valda vid årsmöte 2022