Styrelse

Pierre Ström, ordförande
Anne-Marie Möller, styrelseledamot

Ulf Johan Tempelman, revisor
Minna Krook, valberedning
Sara Andersson, valberedning