Styrelse

Vald vid årsmöte 2024

Ordförande
Maria Asserud
070-544 48 04
maria.asserud@vasterbottensteatern.se

Kassör
Andreas Luukinen

Ledamöter
Lolllo Olesen
Leila Åkerlund
Ludwig Rosengren

Revisorer
Katarina Hultin
Therese Hörnqvist (revisorssuppleant)

Valberedning
Mario Castro Sepulveda
Sofia Strandberg