Nordiskt, europeiskt och internationellt arbete

Mål: Att ta tillvara medlemmarnas intressen i en alltmer globaliserad värld.

För Fackförbundet Scen & Film är det självklart att arbeta över nationsgränserna, och det finns flera skäl till det. Vi vill exempelvis utbyta erfarenheter inom ramen för internationella organisationer för artister (t.ex. FIA), film-, TV- och teateranställda och teknisk och administrativ personal (UNI-MEI) och regissörer (FERA).

Allt fler frågor blir internationella till sin karaktär, och här är upphovsrätten ett bra exempel. Artistiska prestationer och upphovsskyddat material sprids allt mer via exempelvis internet. I det läget är det bra att ha en pågående internationell dialog om hur vi ska tackla de utmaningar som upphovsrätten står inför.

Många av Scen & Films medlemmar arbetar på en internationell arbetsmarknad, exempelvis dansare och sångare. Att i största möjliga utsträckning se till att deras villkor är så bra som möjligt blir allt viktigare. För förbundet är det därför betydelsefullt att underlätta det konstnärliga arbetet över gränserna, särskilt inom EU.

Scen & Film vill också stödja utveckling av facklig verksamhet världen över, framförallt i utvecklingsländer men också i de nya medlemsländerna i EU. Vi fortsätter också det internationella fackliga solidaritetsarbete som sker med stöd av Union to Union.

I tidningen Scen & Films internationella bilagor kan du läsa mer om globalt fackligt arbete.

Internationell Bilaga 2014

Internationell bilaga 2016

Internationell bilaga 2019

Internationell bilaga 2021