Ljus/Ljud/Mask/Videoavdelningen

Välkommen till avdelningen för ljus, ljud, mask och video. Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vi ska fokusera på framöver är upp till dig och de andra medlemmarna i yrkesavdelningen. Kontakta styrelsen om du vill veta mer.

Vilka yrkesgrupper som ingår i din yrkesavdelning ser du här. Läs mer

Belysningsmästare, Maskör/Perukmakare/Frisör, Ljud-, ljus-, mask- och videodesigner, ljudtekniker och ljussättare

Kontakta din yrkesavdelning

DU TILLHÖR LJUS/LJUD/MASK/VIDEOAVDELNINGEN (115)

Ordförande 
Cais-Marie Björnlod
tf.avd115@gmail.com

Scen & Films kansli, Medlemsrådgivning:
Telefon: 08 4411300 (9-12) medlemsradgivning@scenochfilm.se

Kontakta din yrkesavdelning