Styrelse

Styrelsen
vald vid årsmötet 2023, består av:

Carl-Eric Christensen, Svenska Bio Stockholm
Andrina Eriksson, Folkets Bio Malmö
Christer Pellrud, Filmstaden Stockholm
Fredrik Marcusson, Svenska Bio Mariestad
Daniel Wörlin, Eurostar Hedemora
Håkan Mukka, Filmstaden Örebro
Emmelie Ottosson, Filmstaden Göteborg

Suppleanter:
Marcus Palm, Svenska Bio Stockholm
Jonathan Jonsson, Filmstaden Stockholm

Revisor:
Stefan Borglycke,
Filmstaden Stockholm

Valberedning:
Mikael Andersson, Filmstaden Stockholm
Susanne Näslund, Svenska Bio Stockholm
Mattias Mattson

Styrelsemöten ska förläggas på biografer runt om i landet.

Fackförbundet Scen & Films biografanställda medlemmar tillhör förutom yrkesavdelningen även en klubb. Saknas klubb på arbetsplatsen grupperas man in i det företag där man arbetar. För närvarande finns följande fackklubbar:

Filmstaden Stockholm
Filmstaden Göteborg

Svenska Bio Stockholm
Svenska Bio Skövde

Kontaktpersoner i arbetsmiljöfrågor är de regionala skyddsombuden, rsoavd117@gmail.com
Lars Carlberg
Anders Svensson