Styrelse

Styrelsen nås på: Biografavdelning117@gmail.com

Styrelsen
vald vid årsmötet 2021, består av:

Johan Lindell Filmstaden, Helsingborg, Filmstaden, kassör
Carl-Eric Christensen, Svenska Bio Stockholm
Andrina Eriksson, Folkets Bio Malmö
Christer Pellrud, Filmstaden Stockholm
Fredrik Marcusson, Svenska Bio Mariestad
Ann-Sofie Wickberg, Filmstaden Göteborg

Suppleanter:
Eva Hellström, Filmstaden Malmö
Anthony Hernandez Häggmark
, Filmstaden Göteborg
Daniel Wörlin
, Eurostar Avesta

Valberedning
Mikael Andersson
Lars Carlberg
Christer Nordström

Styrelsemöten ska förläggas på biografer runt om i landet.

Fackförbundet Scen & Films biografanställda medlemmar tillhör förutom yrkesavdelningen även en klubb. Saknas klubb på arbetsplatsen grupperas man in i det företag där man arbetar. För närvarande finns följande fackklubbar:

Filmstaden Stockholm
Filmstaden Göteborg

Svenska Bio Stockholm
Svenska Bio Skövde

Kontaktpersoner i arbetsmiljöfrågor är de regionala skyddsombuden, rsoavd117@gmail.com
Lars Carlberg
Anders Svensson