Studerandemedlemskap

Om du går på en högskole- eller yrkesutbildning som leder till professionell yrkesverksamhet på Scen & Films område – konstnärlig, teknisk eller administrativ – är du välkommen som studerandemedlem hos oss.

Det gäller till exempel utbildningar hos Stockholms konstnärliga högskola (film, opera, cirkus, dans mm), Tillskärarakademin i Göteborg och Konst, kultur och ekonomiprogrammet vid Södertörns högskola.

Scen & Film har upprättat en lista över utbildningar som ligger till grund för studerandemedlemskap som du kan ladda ner här intill. Efter en individuell prövning kan studerandemedlemskap också ges till den som studerar på en annan högskoleutbildning som leder till professionell yrkesverksamhet inom förbundets verksamhetsområde.

Studerandemedlemskap kostar 100 kronor per halvår. Som studerandemedlem har du tillgång till de flesta medlemsförmåner som ordinarie medlemmar har. Du ingår också i den yrkesavdelning som din utbildning leder fram till.

Här kan du läsa mer om dina medlemsförmåner.

Fyll i din ansökan om medlemskap här:
Ansök om medlemskap.


Yrkesverksam studerandemedlem

Du som redan är medlem i Scen & Film, men börjar studera på heltid, kan få en reducering av medlemsavgiften. Yrkesverksamma studerandemedlemmar betalar 60 kr/månad. Kontakta Medlemsservice per mejl medlemskap@scenochfilm.se eller telefon 08 – 441 13 00.

Observera att reducerad medlemsavgift tidigast kan beviljas den 1:a i den månad som ansökan/ meddelande kommit Scen & Film tillhanda.