Scenområdet

På de här sidorna kan du hitta Scen & Films största kollektivavtal på scenområdet.

För varje avtal finner du dels de viktigaste uppgifterna om löner, arbetstider, försäkringar och pensioner med mera, men också vanliga frågor om respektive avtal med svar, hela avtalet som pdf-fil samt vilka arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal. I de flesta avtalen hittar du också kontraktsformulär.